Annons
Nyheter

Nya riktlinjer för sjöbodar

Nyheter • Publicerad 10 oktober 2011

BORGHOLMS KOMMUN

Under sommaren lät miljö– och byggnadsförvaltningen göra en inventering av alla sjöbodar längs kommunens kuster, totalt 953 stycken.

Annons

Inventeringen ska ligga till grund för att ta fram en kommunal policy och riktlinjer för arrenden för bodar på kommunal mark.

Dessutom ska taxor och avgifter ses över och man kommer också att åtgärda användning som strider mot riktlinjer och regler.

Sjöbodarna har fotograferats från fyra olika håll och det har gjorts anteckningar om bland annat exteriör, användning, indraget vatten, avlopp och el, inhägnad, dispens och privatisering.

– Det var lite överraskande att det finns så många som 953 sjöbodar. Man har ju haft en föreställning om att stränderna är ganska obebyggda, men sjöbodarna ligger med några undantag jämnt spridda längs kusten, säger byggnadschef Göran Borgö.

– Bodarna är överlag i vårdat skick, men visst finns det några undantag. Vi har också undersökt vilka som används som sommarstugor och det handlar om ett 60–tal.

Den nya policyn ska tydliggöra sjöbodarnas roll idag och i framtiden. Den ska ge riktlinjer så att sjöbodarnas karaktär och användningssätt bevaras och utvecklas i ett långsiktigt perspektiv, att allmänhetens tillträde till stränderna inte hindras och att växt– och djurlivets livsvillkor värnas.

VIKTIG DEL AV LANDSKAPET

– Sjöbodarna är en viktig del av det öländska landskapet och utgör karaktäristiska inslag vår kultur– och kustmiljö. En sjöbod är ett redskapsförråd, men också en plats för att uppleva landskapet och kommunen vill därför värna dem, säger Göran Borgö.

Under arbetet med sjöbodspolicyn har man titta på hur det går till i fyra kommuner i Bohuslän, där främst boende och privatiseringar har blivit ett problem. De problemen är alltså inte så stora i Borgholm, men man kommer ändå att applicera en del riktlinjer därifrån.

– Fast riktigt så tuffa med detaljstyrningen tänker vi inte vara, förklarar Göran Borgö och nämner som exempel att enstaka övernattningar kan godtas.

Annons

Att ligga över i sjöboden är för övrigt inget nytt påfund, det gjorde man även förr i tiden. Vägen från byn ner till sjön var ofta lång och när man satt garnen eller ålreven var det dags att koja i en enkel brits tills dagen grydde och redskapen skulle tas upp. Även vid sjöfågeljakten användes bodarna för övernattning, och gör så än.

ENKEL FÖRRÅDSBYGGNAD

Definitionen för en sjöbod är en enkel förrådsbyggnad, placerad i strandnära läge och avsedd för förvaring av fiskeredskap och båttillbehör. På stranden kan det också finnas sjöbodliknande byggnader utan att vara sjöbodar; butiker, handel, restuaranger, kontor, fiskberedning – och även bostäder.

Dessa regleras emellertid genom detaljplaner, bygglov och dispenser för strandskyddet och omfattas inte av sjöbodspolicyn.

– En sjöbodplan är en samlad plats för sjöbodar, för det mesta på samfälld mark. Traditionellt har marken betraktats som gemensam och alla hade rätt till den på lika villkor.

– Inom flera av de befintliga sjöbodplanerna bör det vara möjligt att uppföra nya sjöbodar, säger Göran Borgö.

EJ FÖR BOENDE

I riktlinjerna sägs att sjöboden inte får ändras eller inredas så att den kan användas för boende, den ska underhållas på ett sätt som ansluter till den lokala traditionen och den ska vara oisolerad utan invändig väggbeklädnad.

Elinstallation kan tillåtas i särskilda fall, till exempel i hamnområden, men vatten och avlopp eller torrtoalett får inte installeras. Avstyckning av tomt för sjöbod medges inte och vid en försäljning ska det klart framgå att den inte får användas för bostadsändamål.

Borgholms kommun upplåter en del markområden för sjöbodar och har dessutom ett antal egna som hyrs ut. För varje arrende eller överlåtelse ska det upprättas ett skriftligt arrendekontrakt som närmare reglerar villkoren.

– De årliga arrendesummorna varierar kraftigt, så här kommer vi att se över taxor och avgifter så att de blir mer rättvisa, säger Göran Borgö.

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons