Annons
Nyheter

Nu skall pengarna rulla i ”ett öppnare landsting”

Nyheter • Publicerad 8 november 2006

KALMAR

På tisdagens sammanträde med landstingsstyrelsen behandlades den nya politiska majoritetens förslag till kompletteringar av landstingsplanen. Prioriterade områden är psykiatri, primärvård och cancersjukvård. Mindre prioriterat är till synes att spara för framtiden.

Annons

I landstingsplanen framhålls att visionen om H län som ett hälsolän gäller även fortsättningsvis och att vården skall bli mer patientfokuserad. Det betonas att vården skall arbeta ännu mer målinriktat för att minska köer och att alla patienter enkelt och snabbt skall få kontakt med sin vårdpersonal.

Den nya vänsterorienterade majoriteten framhåller att man vill arbeta för ett öppnare landsting, där patientens möjlighet att aktivt kvalitetsgranska vårdens alla led skall vara en självklarhet. Även medborgarnas möjligheter att påverka vården och dess prioriteringar skall stärkas. Hur det skall ske i praktiken är dock höljt i dunkel.

FRI VÅRD FÖR DE UNGA

Införandet av fri barn- och ungdomsvård i länet sker från och med 2008. För detta avsätts fem miljoner kronor per år. Den borgerliga oppositionen motsatte sig dock detta förslag eftersom de anser att satsningar inom exempelvis strokevård och tillgänglighet är mer angelägna.

När det gäller Folktandvården är ambitionen att tandvårdstaxan inte skall höjas under de kommande tre åren. Ett steg mot fri tandvård för ungdomar mellan 20–25 år skall tas under planperioden. Avgifterna kommer successivt att sänkas i den takt som ekonomin tillåter, heter det.

Inom folkhälsoarbetet skall det ske en kraftsamling. Ett led i detta arbete är att folkhälsocentrum skall knytas till primärvården och att tydligare uppdragsbeskrivningar för folkhälsoarbetet skall tas fram. På sikt skall alla vårdcentraler omvandlas till hälsocentraler.

PSYKIATRI OCH MISSBRUK

Vidare föreslås satsningar inom missbrukarvården och ytterligare förstärkningar av beteendevetare inom primärvården. Det framhålls också att tillgängligheten skall bli bättre och vårdgarantins gränser klaras av.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin skall det satsas 5 miljoner kronor årligen för att utveckla vårdteam som tidigt kan ge stöd och insatser så nära barnen och ungdomarna som möjligt.

Men pengar skall även satsas på de sjukare äldre. 7,5 miljoner kronor per år satsas på ökade vårdinsatser i livets slutskede, ökad läkarmedverkan, läkemedelsrevisioner, strokevård, rehabilitering och vårdformer som minskar risken att som multisjuk tvingas bollas mellan olika vårdnivåer. 1,5 miljon kronor kommer också årligen satsas för att höja kvaliteten på demensvården.

Annons

FLER LÄKARE OCH HELTIDER

Arbetet med att rekrytera primärvårdsläkare skall intensifieras och fler landstingsanställda skall erbjudas heltidsanställningar. Det är bara en hake – förutsättningen för det sistnämnda är att det totala antalet arbetade timmar inom organisationen inte ökar.

Ett annat övergripande mål är jämställda löner. De ogrundade löneskillnader som framkommer i den pågående lönekartläggningen skall rättas till. Under planperioden kommer det ske ett fortsatt arbete med att göra vården mer jämställd. I ett första skede bedrivs ett kartläggningsarbete som sedan följs upp av ett förändringsarbete där så krävs.

Många goda föresatser som ser bra ut på papperet. Mycket känns igen från valrörelsen, men hur det sedan blir när löftena skall realiseras återstår att se.

ETT MINSKAT SPARANDE

Landstinget är dock inte bara hälso- och sjukvård. Även kultur och kollektivtrafik ryms inom ramarna för verksamheten. Länskulturens anslag ökas de kommande tre åren med totalt sju miljoner kronor medan kollektivtrafiken får fem miljoner kronor extra under 2009.

Men smakar det så kostar det. Det av de borgerliga tidigare uppställda finansiella målet att landstinget varje år skall ha ett överskott på 2,5 procent – att sätta undan för framtiden – sänks till 2 procent. Vänstermajoriteten tar uppenbarligen vid där de en gång slutade, till tonerna av oppositionens ljudliga protester.

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons