Annons
Nyheter

Nej till vindkraft

Nyheter • Publicerad 19 januari 2009

Länsstyrelsen upphäver Borgholms kommuns bygglov av fem vindkraftverk i Hallnäs och Persnäs. Detta efter att ägare till åtta närliggande fastigheter har överklagat beslutet.Länsstyrelsen hävdar bland annat att vindkraftverken i hög grad kommer att ha negativ inverkan på riksintressen och områdets naturhistoriska spår.

Den 30 augusti 2007 fick Eolus vind tillstånd av Borgholms kommun att uppföra fem vindkraftverk med en höjd på 121 meter.

Annons

De klagande har bland annat angett att:

• Detaljplaneläggningen skulle ha skett med hänsyn till områdets höga skyddsvärden.

• Några av verken är placerade på ett Natura 2000-område (”Södviken”) samt strandskyddsområde.

• Det är svårt att undgå ljud, skuggor och rörelse från vindkraftverken.

• Tillsammans med vindkraftverket som planeras öster om Hallnäs by, kommer den samlade effekten att överstiga 10 MW, vilket är gränsen för vindkraftsetablering på Öland.

• Landskapsbilden kommer att påverkas kraftigt på grund av verkens storlek.

• Fågellivet kommer att påverkas.

Länsstyrelsen finner att privatpersoner har rätt att, förutom enskilda intressen, även åberopa allmänna intressen. Därför har de klagandens åsikter använts som stöd i länsstyrelsens prövning, som nu lett till att myndigheten häver Borgholms kommuns bygglov av de fem vindkraftverken.

– Länsstyrelsen gör bedömningen att verksamheter som påtagligt kommer att påverka riksintresset Östra Ölands strandängar negativt är exempelvis nybyggnation av vindkraftverk, vägar, kabeldragningar, kranplatser transformatorer och så vidare, skriver länsstyrelsen och menar att höga natur- och kulturvärden kommer att skadas påtagligt. Detta eftersom 16 000 kvadratmeter kommer att tas i anspråk av vindkraftsetableringen.

Länsstyrelsen bedömer vidare att fågelpopulationerna kan påverkas negativt på grund av att fåglarna inte vågar häcka i närheten av verken och att det förekommer ”kollisionsrisk med torn och rotorblad”.

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons