Annons
Nyheter

Landskapsbildskydd upphävs

Nyheter • Publicerad 1 juni 2007

ÖLAND

Stora delar av Öland är med hänsyn till de höga natur- och kulturvärdena av nationellt, och numera med tanke på bland annat världsarvet, även av internationellt intresse att kunna bevara. Redan på 1960-talet infördes landskapsbildskydd för delar av Öland, men eftersom motvarande skydd finns i nyare lagstiftning kan nu det gamla skyddet delvis upphävas.

Annons

Länsstyrelsen anser att landskapsbildskyddet, som infördes 1966 efter en mycket noggrann utredning kallad Naturvårds- och exploateringsplan för Öland, har fyllt sitt syfte väl. Ny bebyggelse och olika arbetsföretag, exempelvis husbevhostäkter, enskilda vägar, luftledningar och dikningar har kunnat styras till mindre känsliga områden. Genom särskilda beslut under årens lopp har inskränkningar i omfattningen av det ursprungliga förordnandet om skydd gjorts, såväl avseende exempelvis storlek på fastigheter som vissa områden. Detta tillsammans med nya regler i modern lagstiftning gör att de gamla landskapsbildskyddet upplevs som föråldrat. De motiv som låg bakom skyddsbestämmelserna är fortfarande giltiga, och ambitionen är fortfarande hög då det gäller att bevara natur- och kulturvärdena i det öländska landskapet.

VÄRLDSARVET UNDANTAGET

Länsstyrelsen menar att kommunerna genom sin planering via först och främst översiktsplaner och områdesbestämmelser kan fånga upp byggnadsärenden som riskerar att skada det öländska landskapet. Dessutom sker en bedömning av byggnaders utformning i samband med eventuell bygglovprövning enligt reglerna i plan- och bygglagen vilket tillsammans med allmänna regler i miljöbalken delvis kan anses ge samma skyddseffekt. Det finns numera också ett generellt förbud för dikning eller markavvattning i större delen av södra Sverige. Övriga exploateringsåtgärder omfattas av en allmän samrådsplikt och kulturminneslagen med flera lagar innehåller också bestämmelser som fordrar prövning och tillstånd från Länsstyrelsen.

De båda Ölandskommunerna har tidigare begärt att landskapsbildskyddet ska upphävas, och Länsstyrelsen har nu efter utredning och remissomgång till bl a Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Lantmäterimyndigheten och Regionförbundet beslutat att delvis upphäva landskapsbildsskyddet. Landskapsbildskyddet upphävs i sin helhet i Borgholms kommun, men i Mörbylånga kommun kommer skyddet att finnas kvar tills vidare för den del som ligger inom världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. I denna del har landskapsbildsskyddet en fortsatt betydelse genom att det fångar upp viss verksamhet som inte annars är reglerad. Även i den kvarlämnade delen upphävs dock alla regler som berör annat än byggnader. Mörbylånga kommun uppmanas att så snart som möjligt arbeta fram nya områdesbestämmelser, som senare kan ersätta nuvarande förordnade om skydd.

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons