Annons
Nyheter

Ja till en kommun – med varningsflagg

Nyheter • Publicerad 16 januari 2009

 

ÖLAND

Annons

Gärna en kommun, men först vision, mission och information. Utredningen ”Öland - en kommun” är klar.

– Oavsett hur en folkomröstning på Ölands slutar kommer framtiden att kräva att Öland agerar mer samlat och koordinerat, skriver utredarna.

Bör två bli till en?

Svaret från de inhyrda konsulterna på Sweco Eurofutures AB är ja. Med vissa förbehåll.

Efter att ha synat områden som demografiska förutsättningar, villkoren för den kommunala demokratin, kommunalekonomiska förutsättningar och verksamhetsmässiga förutsättningar landar utredningen i följande framtidsanalys för Öland:

– Alla möjliga synergier kommer att kommer att behöva tas tillvara. Förutsättningarna för detta torde enligt vår mening vara bättre i en gemensam Ölands kommun. Men som framgår för läsaren av denna rapport nås inga större positiva effekter genom att enbart slå ihop två befintliga organisationer. Det krävs också en gemensam vision och att man prövar andra vägar för fördjupad samverkan på Öland.

INBLICK

Vägen till utredarnas sammanfattning är drygt 70 sidor lång och är i mångt och mycket en djupgående analys av Öland idag, och även av igår. Läsaren får en inblick i hur kommunerna fungerar och kan fungera, ihop eller i fördjupat samarbete.

 

Kärnfrågorna - är en storkommun effektivare än två små, finns inbesparingspotential, ökar kvaliteten på den kommunal servicen, blir Öland starkare utåt – besvaras samtliga med ja.

Annons

Till exempel bedöms sparmöjligheten till cirka 20-40 miljoner kronor per år.

Att slopa kommungränsen öppnar dörren för effektivare organisation påpekar utredarna, möjligen efter att ha tittat på koncentrationer av skolor i Gårdby - Glömminge - Gärdslösa-triangeln:

– Många av de utmaningar Öland står inför löses naturligt med gemensamma krafter och kommungränsen utgör många gånger ett onaturligt hinder i organiseringen av den offentliga servicen.

MERKOSTNADER

Samtidigt hissas varningsflaggan. Sammanläggning utan organisatorisk förändring är poänglös och bytänkande kan sätta P för goda intentioner:

– Dock finns risk att kvarvarande sockenmentalitet och intern dragkamp försvårar genomförandet av förändringar utifrån ett Ölandsperspektiv, vilket i så fall kan erodera en betydande del av nyttan med kommunsammanläggningen.

En större organisation kan också medföra merkostnader.

– Det finns emellertid även risk för vissa försämringar eller merkostnader. De mest uppenbara är att en större organisation kan innebära krav på nya mellanchefer, att en förändrad organisation, organisationkultur eller sammanläggningen i sig kan leda till en mer ineffektiv styrning och minska ansvarstagande/motivation bland personalen samt att viss service kan komma att läggas ner till följd av andra prioriteringar i den nya organisationen, sägs det i rapporten.

SAMVERKAN

Utredarna tittar även på den andra vägen, något av kommundebattens ”linje tre”.

Annons

– Om kommunerna skulle besluta att inte bilda en gemensam kommun, så finns andra möjligheter till samverkan genom att bilda gemensamma nämnder för de två kommunerna, tipsar konsulterna på Sweco Eurofutures AB och betonar att Öland, oavsett sammanläggning eller ej, behöver gemensam syn på samverkan med Kalmar kommun.

– Det finns med all säkerhet synergieffekter som ännu inte utnyttjats och som skulle vara till fördel för såväl Öland som Kalmar.

FARLIGT TÄNK

Den symbol-laddade och delikata frågan om stadshusets/kommunkontorets lokalisering lyfts i rapporten.

– Faran att fastna i ett rättvisetänk är emellertid uppenbar och kan lätt leda till status quo utgående från befintliga strukturer - en sammanläggning mer i juridisk än i praktisk mening. Detta symboliseras inte minst av frågan om kommunkontorets lokalisering, skriver utredarna och konstaterar att frågan har mer laddning än vad den förtjänar.

Deras råd:

– Hur man än väljer att göra är det angeläget att fokusera på framtiden och hela Ölands bästa och inte låta prestige eller historiska förhållanden styra i alltför hög grad.

Utredningen finns att ladda ner på Borgholms hemsida på nätet. Välj ”Aktuell information” och klicka vidare på ”Öland - en kommun”. Länken är: http://www.borgholm.se/index.php?placid=1058&template=0&parent=80

MICHAEL STÅHL

michael.stahl@olandsbladet.se

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons