Årsredovisningen klar: Så gick det för P-A. Portteknik AB

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Verksamheten står bokförd på cirka 25,5 miljoner kronor i rörelseintäkter, en ökning på 9,8 procent från 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt 3,9 miljoner kronor mot omkring 3,6 miljoner kronor.
Publicerad 19 maj 2023