Annons

Ledaren: ”Vem är experten på vad som är värdefullt för orten - länsstyrelsen eller hembygdsföreningen?”

När till och med hembygdsföreningen vill ha bort två gamla fallfärdiga lador, då ska man nog ta det som ett tydligt tecken.
Publicerad 3 november 2022
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.
”Högt kulturhistoriskt värde?” Länsstyrelse går emot räddningstjänst, politiker, tjänstemän, antikvarie och hembygdsförening om Mörbylångas nya räddningsstation. ”Men var finns expertisen?”, undrar Ölandsbladets ledare.
”Högt kulturhistoriskt värde?” Länsstyrelse går emot räddningstjänst, politiker, tjänstemän, antikvarie och hembygdsförening om Mörbylångas nya räddningsstation. ”Men var finns expertisen?”, undrar Ölandsbladets ledare.Foto: Andreas Yngvesson

Knappt har man satt punkt för en ledartext som hyllar länsstyrelsen för att faktiskt tänka lite på mänskligheten och djurens bästa - genom att riva upp förslaget att göra hela östra Öland till ett Natura 2000-område.

Sedan är samma myndighet där igen och återställer allt till det som varit - en byråkratisk koloss med noll känsla för feeling.

Annons

Räddningstjänsten i Mörbylånga behöver en ny räddningsstation. Och det brinner i knutarna, närmast bokstavligt. För den som sett Mörbylångas lilla räddningsstation nere vid Kalmarsund begriper att det inte direkt är 2020-tal.

Sedan är placeringen för den nuvarande stationen usel. Alldeles för långt från väg 943, varifrån en räddningsstyrka i Mörbylånga borde utgå ifrån. Att behöva köra försiktigt genom hela Mörbylångas köping för att kunna undsätta varje räddningssituation är förstås värdelöst.

”De gamla byggnaderna har ett ”högt kulturhistoriskt värde”. ”Högt kulturhistoriskt värde”? För vem?”

Placeringen som räddningstjänsten tillsammans med Mörbylånga kommun funnit vid infarten till Mörbylånga är idealiskt ur alla aspekter. Nära för räddningspersonalen, nära till köpingkärnan och direkt vid väg 136 för vidare färd mot norr, söder och öster.

Mörbylånga kommun föregick till och med länsstyrelsen genom att i förväg låta göra en antikvarisk förundersökning av de två fallfärdiga ladorna som måste bort för att ge plats åt nya räddningsstationen.

Hembygdsföreningen beskriver i sin partsinlaga att boningshus och ladan närmast huset är värdefulla och måste bevaras. De båda andra tidigare ladugårdsbyggnaderna som nu skulle kunna ge plats för nya räddningsstationen är i så dåligt skick att de behöver rivas för att inte vara en skamfläck för Mörbylånga.

Det är alltså mot all denna kunskap - räddningstjänsten på orten, kommunens politiker och tjänstemän, antikvarie och hembygdsföreningen - som länsstyrelsen i Kalmar går emot. De gamla byggnaderna har ett ”högt kulturhistoriskt värde”. ”Högt kulturhistoriskt värde”? För vem?

Beslutet om var Mörbylångas nya räddningsstation ska kunna ligga har inte kommit till lättvindigt. Frågan har stötts och blötts. Ortsborna har verkligen vägt sina gamla byggnader mot nya. Här finns verklig expertis.

Det är viktigt säga att länsstyrelsens tjänstemän bara gjort sitt jobb. Men vi på Öland, som finns nära och påverkas av jobbet har också sin fulla rätt att säga när ett jobb gjorts dåligt. Som nu.

Peter BoströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons