Annons

Ledare: ”Vi måste skydda vår historia”

Nu är de igång igen, plundrare som för egen vinning stjäl från vår gemensamma historia.
Ledare • Publicerad 21 januari 2023 • Uppdaterad 24 januari 2023
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.
Öländskt gravfält i Frösslunda.
Öländskt gravfält i Frösslunda.Foto: Peter Boström

Under fredagen fick Ölandsbladet tillfälle att följa med personal från Kalmar läns museum när de kontrollerade ett gravfält på mellersta Öland som drabbats av plundrare.

Nicholas Nilsson, T.f. enhetschef och arkeolog på Kalmar läns museum, skrev i ett mejl till Ölandsbladet:

Annons

”Detta är ju ett stort problem som är svårt att få bukt med. Allmänheten är generellt den bästa polisen i dessa fall.”.

Här saknas innehåll

Så det är dags för oss alla att hålla ögonen öppna. Fornlämningar är vår gemensamma historia som vi ska vara rädda om.

I andra kapitlet i Kulturmiljölagen finns en uppräkning som inleds med tre kriterier: Fasta fornlämningar ska vara lämningar efter människors verksamhet under forna tider, de ska ha tillkommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergivna.

På Öland finns mängder av sådana platser.

Plundrare åsamkar inte bara skada. De gör också att framtida seriösa undersökningar av arkeologer kan saboteras.

Som författaren Carina Burman skrev så träffande i tidskriften Forskning & Framtid 2012:

”Till skillnad från gravplundrarna studerar arkeologer nämligen också oglamorösa fynd, som lär oss mer om människorna och kulturen. Gravplundrare och arkeologer skiljer sig åt som kofot och pensel”.

Det är vår gemensamma historia det handlar om.

Så håll ögonen öppna. Än finns det många platser på Öland som inte blivit arkeologiskt undersökta. Ny kunskap kommer fram hela tiden och det som inte känns intressant idag kanske ses i ett helt annat ljus om tio år.

En gravplundrare har bara egen vinning i sikte och bryr sig inte den kunskap som kan gå förlorad.

Annons

Vi andra måste tänka på den historia som format Öland.

Den ska vi vara rädd om.

Kenth JönssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons