Annons

Ledare: ”Mörbylånga kommun kliver av efter halva loppet!”

Knappt har satsningen på Sydöland dragit i gång...så ska projektet skrotas igen.
Publicerad 8 februari 2021
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.
Efter bara två år kliver Mörbylånga kommun ur projektet som ska lyfta södra Öland. ”Varken sockenråden eller vi som betraktar från sidan förstår syftet med att stanna halvvägs in i loppet”, skriver Ölandsbladets Peter Boström.
Efter bara två år kliver Mörbylånga kommun ur projektet som ska lyfta södra Öland. ”Varken sockenråden eller vi som betraktar från sidan förstår syftet med att stanna halvvägs in i loppet”, skriver Ölandsbladets Peter Boström.Foto: Peter Boström

Pressmeddelandet från Heidelbergkoncernen kom klockan 10.15 den 16 oktober 2018. Bara månader senare stod dryga 70-talet av de 75 anställda vid fabriken utan jobb.

Kraftsamling Sydöland blev inte så mycket mer än någon slags krockkudde efter Cementafabrikens nedläggning i april 2019.

Annons

En verksamhet som Kraftsamling Sydöland hade behövt mer tid. Och borde också fått mer tid. Om kommunledningen verkligen trott på projektet.

Ölandsbladet var på plats under några av de där första kvällarna när Kraftsamling Sydöland drog igång. Faktum var att det kom fram en hel del bra idéer kring hur södra Öland skulle kunna få fler arbetstillfällen, bättre service och samtidigt locka till inflyttning.

Det pratades om möjligheterna kring de dryga 250 000 människor som varje år besöker södra udden, att kunna utveckla hamnarna och efterskänka bygglovsavgifter. Bara för att nämna några av de många förslag som kom fram.

Mörbylånga kommun projektanställde och Cementa sköt till ekonomi. De sex socknarna i söder - Smedby, Gräsgård, Ås, Segerstad, Södra Möckleby, Ventlinge - började arbeta för sin gemensamma framtid.

Men erfarenhetsmässigt - projekt tar tid. Måste få ta tid.

Därför är det beklagligt att Kraftsamling Sydöland läggs ned, i alla fall i det mer riktade formatet från Mörbylånga kommuns sida. Cementa fortsätter att skjuta till ekonomi, socknarna har sina sockenrepresentanter i det gemensamma rådet, men Mörbylånga kommun valde från årsskiftet att inkludera den sydöländska satsningen i den ordinarie verksamheten.

Fortsatt investeras en och en halv miljon kronor, öronmärkta för södra Öland, men projektdelen hamnar i stort på ideella krafter.

I veckan uttryckte de ideella sockenråden sin besvikelse över Mörbylånga kommun:

”Vi vill inte att det händer igen – kommunen påbörjar dialoger och sammanställer planer som sen faller platt till marken och inget händer eftersom det inte finns sammanhållande resurser!”

Helt klart befogad oro från socknarna i söder. När nu projektet börjar gå in i ett verkställande läge med ett par av de från början ganska spretiga idéerna, ja då kliver huvudägaren av projektet.

Annons

Varken sockenråden eller vi som betraktar från sidan förstår syftet med att stanna halvvägs in i loppet.

Peter BoströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons