Annons

Ledare: ”Ingen måste svara, men visst får frågan om vaccinering ställas!”

Vad tusan har lokaltidningen att göra med om jag är vaccinerad eller inte?
Publicerad 21 oktober 2021 • Uppdaterad 22 oktober 2021
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.
Foto: Mandus Örarbäck

Ja, det är helt klart en befogad fråga. Vi har patientsäkerhet i Sverige. Ingen behöver uppge om de vaccinerat sig eller inte.

Men får man ställa frågan till en politiker? Är det intressant om statsministern är vaccinerad? Socialministern?

Annons

På riksplanet har politiker i regering, riksdag och region fått frågan från nationell media. På lokal nivå har lokaltidningen nu ställt samma fråga till våra folkvalda i Borgholms och Mörbylångas respektive kommunfullmäktige.

Vi har fått reaktioner. Bra kartläggning säger en del, medan andra är djupt besvikna på journalistiken. De som inte vaccinerat sig eller av olika anledningar inte vill svara på frågorna känner sig utsatta och som någon beskriver det; ”som dåliga människor”.

Det är inte lokaltidningens uppgift att skuldbelägga de som inte kan eller vill vaccinera sig. Men vår kartläggning visar att det politiska fältet är delat när det gäller vaccinering. Det är intressant hur vårt demokratiska system ska kunna fungera i fullmäktigegrupper där flera folkvalda inte är vaccinerade, samtidigt som kravet på att vara fysiskt på plats i fullmäktigesalen för att kunna få fullgöra sina plikter.

Vidare är ämnet om vaccinering än mer komplext med tanke på att fullmäktigegrupperna bestämmer över våra förvaltningar med tusentals anställda som alla mer eller mindre möter oss kommuninvånare.

Vi ska dock ha klart för oss att en arbetsgivare med gällande lagstiftning inte kan tvinga en person att vaccinera sig. En arbetsgivare har i nuläget heller ingen rätt att få veta vilka av arbetstagarna som är vaccinerade.

Just nu rusar smittan på mellersta Öland. Inte bland de som vaccinerat sig, utan de som ännu inte hunnit få sin spruta - eleverna på högstadiet. En 15-åring ligger sedan någon dag på sjukhus, med som vi hör från hans jämnåriga kamrater ett tillstånd som ”absolut inte är bra”.

Vaccineringen för högstadieeleverna på Öland börjar först den här veckan. För skolan finns krasst egentligen två val - antingen hålla eleverna hemma varje gång smittan nått in i klassrummen eller låta eleverna få möjlighet att vaccinera sig för att få bort smittan.

Det är ett val. Precis som det är för en folkvald att svara på frågan om man själv tagit sprutan.

”Ämnet om vaccinering är komplext med tanke på att fullmäktigegrupperna bestämmer över våra förvaltningar med tusentals anställda som alla mer eller mindre möter oss kommuninvånare.”

Här saknas innehåll

Peter BoströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons