Annons

Ledare: Hur barnen på södra Öland mår glöms bort!

Eleverna som efter femte klass fick lämna sin trygga skolmiljö och bussas till den större högstadieskolan mådde inte bra. Därför ändrar Borgholms kommun tillbaka. Hur kan Mörbylånga kommun helt ha missat lära sig av Borgholm?
Publicerad 17 maj 2022 • Uppdaterad 18 maj 2022
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.
Borgholms kommun lyssnade till mellanstadiebarnen, som inte mådde bra av att bussas till högstadieskolan. Därför gör Borgholm omtag igen. Då är det obegripligt att Mörbylånga kommun lägger ner Alunskolan efter årskurs fem. ”Var är barnperspektivet?”, undrar Ölandsbladets ledarredaktion.
Borgholms kommun lyssnade till mellanstadiebarnen, som inte mådde bra av att bussas till högstadieskolan. Därför gör Borgholm omtag igen. Då är det obegripligt att Mörbylånga kommun lägger ner Alunskolan efter årskurs fem. ”Var är barnperspektivet?”, undrar Ölandsbladets ledarredaktion.Foto: Peter Boström

Den nedåtgående spiralen på södra Öland har snurrat länge. Den numera salige gamle skolchefen Göran OT Dahlberg försökte uppmuntra sydölänningarna att skaffa fler barn för att trygga Lundaskolan i Grönhögen. Faktum är att det föddes en hel del barn på södra Öland i en där vevan, något oklart dock om det berodde på skolchefens kampanj.

Rädda skolan i Grönhögen gick emellertid inte. Den försvann, liksom Tanneskolan i Alby. Elevunderlaget innebar på slutet att vissa årskullar inte var mer än tre elever.

Annons

Nedlagda skolor innebar att orterna blev mindre aktiva för barnfamiljer att bo kvar eller flytta till. Bussturerna blev färre och omöjliggjorde i princip att klara sig utan tillgång till bil.

Den absolut största arbetsgivaren på södra Öland Cementa stängde ned, även om viss verksamhet blev kvar. Nätverk Sydöland startade för att försöka lyfta södra Öland.

Att rädda Alunskolan i Södra Möckleby är ett viktigt mål, även om ingen politiker skulle ta i sin mun att skolan på något sätt skulle vara hotad.

”Tidsmässigt kommer nedmonteringen av Alunskolan märkligt, eftersom ju Mörbylånga kommun nu förbereder för tomter och lägenheter i Grönhögen.”

Det faktum att Alunskolan är hotad bevisas av måndagskvällens chockartade besked till årskull fem-eleverna på skolan att de kommer få avsluta mellanstadiet på Skansenskolan i Mörbylånga. Detta utan någon politisk diskussion, i alla fall inte offentlig. Ärendet fanns enbart med som en informationspunkt vid utbildningsnämndens senaste möte. Mycket anmärkningsvärt. Ett så viktigt beslut kan inte bara ligga på tjänsteman-nivå.

Tidsmässigt kommer nedmonteringen av Alunskolan märkligt, eftersom ju Mörbylånga kommun nu förbereder för tomter och lägenheter i Grönhögen.

Har sammanslagningen av barn från Alunskolan och Skansenskolan i Mörbylånga något att göra med att flera familjer varit missnöjda med Skansenskolan och i stället placerat sina barn vid skolor i Färjestaden? I så fall får barnen i Södra Möckleby betala priset för att något inte stämmer i Mörbylånga.

Här saknas innehåll

Anmärkningsvärt är att Mörbylånga kommun uppenbarligen inte lyssnat av Borgholms kommun och deras flytt av elever till Slottsskolan efter årskurs fem de senaste åren. Det försöket slutar nu med att årskurs sex-eleverna i höst får gå tillbaka sina mellanstadieskolor. Som orsak framhålls ”pedagogiken” men framför allt ”barnperspektivet”, att barn ska få möjlighet att vara just barn. Stort av de Borgholmspolitiker som svängt och erkänt att försöket inte blev bra.

Borgholms kommun vet vad det innebär att bussa mellanstadiebarn till förberedande högstadieklasser och hur det påverkat barnen negativt. Det hade varit så enkelt för Mörbylånga att bara fråga över kommungränsen.

Peter BoströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons