Annons

Ledare: ”Hej då, macken, vi ses inte i morgon!”

Efter 1 juli 2022 kan det vara omöjligt att bo på den öländska landsbygden. För vilken bensinpump överlever den nya lagen?
Publicerad 12 januari 2021
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.
Innan den 1 juli 2022 måste alla bensinpumpar miljösäkras för miljonbelopp. Lagen kommer slå hårt mot landsbygden där det inte finns alternativ till bilen. ”För att människor ska kunna bo kvar på den öländska landsbygden behöver vi snabbt få fram bra stödprogram”, säger Ölandsbladets Peter Boström.
Innan den 1 juli 2022 måste alla bensinpumpar miljösäkras för miljonbelopp. Lagen kommer slå hårt mot landsbygden där det inte finns alternativ till bilen. ”För att människor ska kunna bo kvar på den öländska landsbygden behöver vi snabbt få fram bra stödprogram”, säger Ölandsbladets Peter Boström.Foto: Jimmy Larsson

Det kan vara ett ödesdatum för Öland - 1 juli 2022.

Till det datumet ska alla bensinpumpars rörledningar under jord säkrats mot rost och fukt. Syftet är att förhindra spill och miljöskador.

Annons

Det är svårt att argumentera emot syftet. Men konsekvensen...

Enligt organisationen Svensk Bensinhandel så kostar arbetet för en mindre pumpstation på glesbygden en miljon kronor för att uppfylla de nya miljökraven.

Visserligen ska pumpstationsägarna kunna få stöd för att klara omläggningen. Men pengarna betalas ut först efter utfört arbete. Vem har en miljon att lägga ut bara sådär och hur lätt är det att få banklån för något som eventuellt kommer att täckas av stödåtgärder i oklar omfattning?

Det var gamle handlaren och pumpägaren Willy Fredriksson i Alby som i höstas gjorde mig uppmärksam på den kommande problematiken. Jag ska ärligt säga att jag nog först inte förstod omfattningen av problematiken och vilka konsekvenserna blir för Öland.

Utvecklingen av den nya lagen har gått helt under radarn, sådana frågor gör ofta det när dessa bara berör glesbygden. Då blir mediabevakningen noll från nationell media och vi på landsortstidningarna som har begränsade möjligheter att springa i riksdagens korridorer missar frågor som handlar om våra möjligheter att kunna bo kvar på landsbygden.

Ja, vi måste säkra miljöfaror, självklart. Men i samband med att en ny lag införs måste vi också ha en plan för hur den ska kunna efterföljas. För bensinpumpsägaren blir det både byråkratiskt krångligt och oerhört dyrt. Inte bara för att denne måste lägga ut miljonen enbart för arbetet utan också för att det initialt förmodligen är nödvändigt att ta hjälp av konsult som bistår.

Konsultkostnaden blir snarare en ren chansning, en spekulation. Bekymren känns igen från våra öländska lantbrukare. Vi har de öländska lantbrukare som lagt ned över miljonen på konsultarbete för att eventuellt få ett godkännande av länsstyrelsen till anläggande av dammar för att klara vattenbristen.

Innan nya lagen träder i kraft 1 juli 2022, måste stödplanerna för landsbygdens pumpstationer förenklats.

För när vi ska minska vårt bilåkande i landet så kan det inte främst handla om de som inte har något alternativ till bilen.

”När vi ska minska vårt bilåkande i landet så kan det inte främst handla om de som inte har något alternativ till bilen!”
Peter Boström
Peter BoströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons