Annons

Ledare: Hat och hot mot förtroendevalda hör inte hemma i en demokrati

”Det är ett problem i hela länet att våra medlemmar får hat och hot i inkorgen och många vill inte utsätta sig för det. Det slår extra hårt mot unga kvinnor med invandrarbakgrund”
Ledare • Publicerad 26 augusti 2022
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.
Man måste kunna stå för det man tror på, utan att riskera hat och hot.
Man måste kunna stå för det man tror på, utan att riskera hat och hot.Foto: Michael Ståhl

Det säger Miljöpartiets Max Troendlé i en intervju i Ölandsbladet med anledning av att partiet inte har lyckats hitta någon som vill kandidera för partiet på Öland.

Därmed kommer det inte att bli några miljöpartister i fullmäktige på Öland efter valet i september.

Annons

Det krävs mycket av våra fritidspolitiker.

Den som ställer upp på valbar plats får räkna med att lägga ner mycket tid på sitt uppdrag. Man ska vara väl påläst och ta kamp för sina ideal och idéer.

Man får räkna med kritik från olika håll, det är givet. Alla idéer tas inte bra emot av alla. Men konstruktiv kritik är en sak.

Hat och hot är något annat.

I mars i år tog regeringen beslut för att bekämpa hot och hat mot förtroendevalda.

Regeringen ger då Brottsförebyggande rådet i uppdrag att genom­föra Politikernas trygg­hets­under­sökning för valåret 2022, där omfatt­ningen och konse­kvenserna av trakas­serier, hot och våld som politiskt förtroende­valda utsätts för ska kart­läggas.

– Alla, kvinnor som män, ska ha samma makt att forma sam­hället och möjlighet att vara aktiva sam­hälls­medborgare. Genom den här kart­lägg­ningen får vi mer kunskap om det hot och hat som förtroende­valda utsätts för under ett valår, konstaterade justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson i samband med beslutet.

Det kan bli hårda ord i politiska debatter ibland. Ledande politiker har också ett ansvar, att verkligen ta sig motståndarsidans argument och få till en konstruktiv debatt istället för verbal pajkastning. Risken finns att man annars ger näring åt de personer som med hat och hot vill få fram sin vilja.

Den franska filosofen och författaren Voltaire lär ha sagt: ”Jag delar inte din åsikt men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den.”

Men det är många idag som tycks anse att vissa åsikter ska tryckas ner.

Annons

Miljöpartiet är ju förvissa ett etablerat riksdagsparti numera, men det hjälper inte. Den som engagerar sig känner sig både uthängd och förlöjligad, säger Max Troendlé i Ölandsbladets intervju.

Det är helt klart ett hot mot demokratin. Många hinner inte engagera sig av familjeskäl eller för jobbets skull, men hat och hot hör inte hemma bland de argument som ska stoppa den som vill jobba politiskt. Oavsett vilket parti man nu hör hemma i.

Kenth JönssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons