Annons

Bostadsfrågan viktigast för ölänningarna

En bra plats att leva och bo på. Så kan man sammanfatta hur de båda Ölandskommunerna uppfattas av sina medborgare,
Publicerad 12 januari 2020
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.

Ölandsbladet har under den senaste tiden redovisat Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning avseende Borgholms kommun respektive Mörbylånga kommun.

I båda fallen kan konstateras att kommunerna uppfattas som en god plats att bo på och många kan också rekommendera sin kommun som bostadsort för vänner och bekanta.

Annons

Tidigare har ju också trygghetsmätningar visat osedvanligt goda resultat för Ölandskommunerna.

Det är naturligtvis bra att resultaten är goda. Men allt som är bra kan också bli bättre.

En av frågorna i undersökningen lyder som följer: Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att medborgarna i kommunen ska bli nöjdare?

Här står det alldeles klart att det som prioriteras av medborgarna i båda kommunerna är bostäder. Även ytterligare fritidsmöjligheter efterfrågas i båda kommunerna. Invånarna i Mörbylånga kommun efterlyser också ett större kommersiellt utbud.

Förvånande nog klassas både arbetsmöjligheter och kommunikationer som ”frågeområden som kan ges lägre prioritet” i båda kommunerna.

Kort sagt: det viktigaste är att ha någonstans att bo och att kunna utöva en aktiv fritid.

Under de senaste åren kan man väl säga att kommunerna på Öland arbetat aktivt mot dessa mål.

I Borgholms kommun har det på senare år allt mer uppmärksammats behovet av hyreslägenheter. I Rälla finns redan ett nybygge och planer för hyreslägenheter finns både i Löttorp och Borgholm. Detta samtidigt som mer exklusiva områden med bostadsrätter växt fram och fler är på gång. Det kan i sin tur medföra att en del villkor frigörs för nya ägare – i den bästa av världar bebodda av barnfamiljer som kan trygga skolornas framtid.

Det är viktigt att det finns en bredd i bostadsplaneringen, så den kan passa alla åldrar och alla plånböcker.

Även om undersökningen visar att medborgarna inte anser att arbetsmarknadsfrågor ska lyftas så högt på dagordningen bör nog inte kommunerna minska sina ansträngningar vad gäller de frågorna. Förhoppningsvis är en del av de som flyttar till ön i arbetsför ålder och redo att skaffa sin försörjning utan att nödvändigtvis behöva åka över bron.

Kenth JönssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons