Lars Henricsson berättar: Unga minnen från Borgholm
Vintrarna under beredskapsåren 1940 till 1942 var mycket kalla även på Öland. Något år frös delar av Kalmarsund så man kunde köra bil på isen mellan Borgholm och Pataholm. Det hände att man även körde vedtransporter med lastbil över isen från Småland till Borgholm.