Kultur

Vårda tiden

Kultur Artikeln publicerades
Vårljust! Hastigt har hösten övergått i vår med ljus och ljumma vindar. En tid som vi har längtat efter, en tid som vi får ta vara på och njuta av.
Foto: Privat
Vårljust! Hastigt har hösten övergått i vår med ljus och ljumma vindar. En tid som vi har längtat efter, en tid som vi får ta vara på och njuta av.

Vad är tid? Ibland så långsam – ibland så kort. Det allra viktigaste är att ta vara på den tid vi har. Ingen vet när tiden tar slut.

Vad är tid? Kan det mätas i minuter och timmar? Ibland känns tiden från måndag till fredag som en evighet. Och när vi måste stänga av datorn och sedan starta den igen känns sekunderna långa, vana som vi är att allt skall gå så snabbt. Förresten – en sekund kan väl inte gå långsamt. En sekund är en sekund, väl?

Biskop Augustinus (354-430 e Kr) sa. ”Tidsflödet är något som enbart kännetecknar människans erfarenheter. De tre tiderna nutid, framtid och förfluten tid är endast subjektiva begrepp som hos människan kopplas ihop med hennes själsliga funktioner: varseblivning, förväntan och minne”.

En sekund kan alltså vara olika lång beroende på hur vi känner oss och vad vi upplever. Inte så konstigt då att en tråkig dag går så sakta medan en rolig och innehållsrik dag går (alldeles för) snabbt.

”Tiden så hastigt försvinner, snart är mitt timglas utrunnet.”

Att tiden är nyckfull är något som vi märker extra mycket nu och då. Inte minst när det händer helt oväntade saker. Sådant där som sätter käppar i hjulet för våra noga planerade dagar.

I år har vi inte haft någon vintertid. Meteorologiskt sett, i alla fall. För att det skall kallas vinter skall dygnet ha en medeltemperatur under noll grader fem dygn i sträck. Före den 15 februari. Så har vi inte haft det på Öland. Hur blir det då när vi om ett år vill berätta vad vi gjorde i januari? Kan vi säga ”Förra vintern...”.

Nåväl – att definiera tiden är inte lätt. Att jämföra en tid med en annan är nästan omöjligt. Varje människa har sin egen upplevelse, sin egen erfarenhet av sekunder, minuter, timmar och år.

En sak har vi gemensamt – möjligheten att ta vara på den tid vi har. Det är bara den tiden vi kan påverka.

När vårsolen värmer som mest de här dagarna i mitten av februari är det kanske bättre än mycket annat att låta pliktsysslorna vänta och istället ta en skön promenad.

fakta

Tiden

Som våg på våg mot strandens stenar slå

vårt livs minuter ilar mot sitt slut,

i ständig ström de tränger ivrigt på

och makar undan dem som går förut.

Födelsens stjärna i sin fulla sfär

till mognad hunnen når sitt krön och dör,

krokeggad skugga på dess ljuskrets tär,

och Tiden själv sin gåva grymt förstör.

 

Så mejar Tiden vårens blomsterfång,

i unga pannor ristar han sitt spår,

förtär det liv som spirar blott en gång,

och intet upprätt för hans lie står.

Och ändå skall min dikt stå oböjd kvar

och vittna om hur värd dess pris du var.

 

William Shakespeare, i svensk tolkning av Erik Blomberg.

Visa mer...