Annons
Kultur

En mer än vanligt välmatad Öländsk Bygd har sett dagens ljus

Den 74:e årgången av Öländsk Bygd, Åkerbo Hembygdskrets’ årsbok för 2024 (!), har sett dagens ljus och har delats ut av byombuden i de fem socknarna i norr och finns att inhandla i bokhandeln. Ölandsbladets referent har med glädje läst igenom skriften och rekommenderar den varmt till läsning.
Annons
Annons
Annons
Annons