Annons
Kultur

Dikter inför döden

Titeln på Anders Johanssons nya diktsamling är sång om nattens träd, alltså inte ”sånger”. Texterna ingår i en större helhet, som variationer över ett sammanhållande tema. Detta tema är den åldrande människan inför döden. Ofta befinner sig dikternas ”jag” ensam i skogens mörker, träden omkring honom lever och växer som vi. De fanns långt före oss och kommer att finnas kvar när vi är borta. Skogen erbjuder barmhärtig glömska efter jordelivet. Dess budskap är: ”Du ska inte minnas.”
Annons
Annons
Annons
Annons