Annons

Vill att hälsocentralen erkänner att även solen har sina fläckar

Borgholm har fått en ny, fin och rosad vårdcentral. En vårdcentral som enligt dess chef är betraktad som en av Sveriges bästa. Men även solen har sina fläckar och jag menar att en god vårdinrättning även skall kunna se och erkänna att dessa fläckar existerar.
INSÄNDARE • Publicerad 7 mars 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Insändarskribenten riktar kritik mot Borgholms hälsocentrals bemötande mot henne.
Insändarskribenten riktar kritik mot Borgholms hälsocentrals bemötande mot henne.

I slutet av april 2018 vände jag mig till vårdcentralen och påtalade att jag hade symtom som visade att allt i min kropp inte stod rätt till. Efter närmare ett halvt års utredande av allt annat än det område där symptomen kom ifrån, konstaterades att jag hade spridd cancer. En cancer som läkare vid vårdcentralen, p.g.a. av ett flertal olika orsaker, alltså missat. Tilläggas bör att jag vid flera tillfällen frågat varför inte det aktuella området undersöktes och fått märkliga svar.

Jag har förståelse för att det kan begås misstag, även fast jag löpande under utredningstiden påtalat dem. Det är dock inte misstagen som gör att jag skriver denna insändare, utan den oförståelse jag bemöttes av när jag kontaktade vårdcentralen för att påtala de felaktigheter och försummelser som begåtts. Den person i chefsställning som jag pratade med gick i försvar och menade att han litade på sin personal och att denna inte brukade göra några misstag . Chefspersonen hade ett flertal olika förklaringar till varför missarna uppstått. Förklaringar som i min värld helt saknar substans. Chefens bemötande och brist på förståelse har på olika sätt berört mig illa, väldig illa.

Annons

Jag har genom åren när jag pratat med vänner och bekanta på Öland fått ta del av ett flertal olika berättelser om missade diagnoser och felaktiga behandlingar begångna från vårdcentralens sida. Jag hoppas med denna insändare, inte minst för att vårdcentralen skall bli ännu bättre, att fler vågar påtala misstag. Vidare att den chef jag haft kontakt med i så fall inte bemöter dem på samma sätt som hen bemötte mig.

Ärendet är anmält till IVO ( Inspektionen för Vård och Omsorg). Tyvärr har IVO:s inte resurser att utreda bemötande utan enbart medicinska frågor.

Kerstin Lantz

Annons
Annons
Annons
Annons