Annons

”Vi behöver EU och EU behöver oss”

Europas historia är en lång rad av konflikter och krig mellan länder.
Publicerad 18 maj 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tommy Lindström.
Tommy Lindström.

I skolan läste vi om 30-åriga och 100-åriga kriget men nu kan vi snart fira den 75-åriga freden. Efter två världskrig hade Europas länder fått nog. Två generationer av unga män och kvinnor låg begravda och framtiden skulle innehålla samarbete och fred. Med tiden har detta utvecklats till det som vi idag känner som EU. Som EU-medborgare känner jag stolthet att vara en del av detta, världens största fredsprojekt. Alla tycker dock inte så, flera nationalistiska strömningar verkar för minskad demokrati och frihet, begränsningar i medborgarens vardag och utformning av hinder istället för ökat samarbete. Ända sedan vi gick med i EU har Liberalerna varit och är det mest EU-vänliga partiet. Vi är övertygande om att gemensamma utmaningar löser vi bäst genom samarbete och delat ansvar. Tillsammans med andra EU-länder kan vi försvara demokratiska värderingarna och ta strid för en klimatsmart framtid. Det finns många saker att arbeta med, EU måste t.ex. fortsätta riva de hinder som finns kvar för att den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och människor ska fungera, särskilt på tjänsteområdet. Det ekonomiska samarbetet ska fördjupas för att förebygga ekonomiska kriser. Inom brottsförebyggande behövs EU-polisutredare som kan följa den organiserade brottsligheten över gränserna. Den fria rörligheten ska inte utnyttjas för kriminella syften.

Vår tids ödesfråga är dock klimatet. Gemensamma mål finns och nu är tid för handling. Medlemsstater måste tvingas sluta subventionera fossila bränslen och koldioxidutsläpp. Idag kan enskilda länder göra nationella undantag mot EUs-klimatpolitik. Det måste få ett stopp. Med en europeisk koldioxidskatt kommer ingen undan och omställningen till fossilfria alternativ får upp farten. Vi har inte mycket tid på oss.

Annons

Som kandidat till Europaparlamentet har jag arbetat med EU-frågor för Kalmar län under lång tid och förstår hur mycket EU påverkar vår vardag, våra möjligheter och vårt hopp om en hållbar framtid. Vi behöver EU och EU behöver oss. Det har tagit 1000 år för Europa att nå frihet, demokrati och samarbete. Låt det inte försvagas.

Tommy Lindström, Borgholm

Kandidat #34 för Liberalerna till Europaparlamentet

Annons
Annons
Annons
Annons