Annons

Vi är på rätt väg med ordning och reda i ekonomin!

Som vanligt under den här mandatperioden visar Borgholms kommun upp ett bra ekonomiskt resultat med ett överskott på 12,2 mkr för 2017 vilket är ett överskott på två procent av skatteintäkter/bidrag. Detta gör att vi uppfyller målet om god ekonomisk hushållning. Kommunen har hittills under den här mandatperioden ett samlat resultat på 108,3 mkr (2015 - 29,1 mkr, 2016 - 67 mkr och 2017 -12,2 mkr). Vårt helägda bolag, Borgholm Energi AB, uppvisar ett resultat för samma period på 34 mkr vilket är mycket glädjande.
Ortsdatering • Publicerad 31 mars 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ilko Corkovic, kommunalråd (S) i Borgholms kommun anser att ekonomin är på rätt vä‘g i Borgholms kommun.
Ilko Corkovic, kommunalråd (S) i Borgholms kommun anser att ekonomin är på rätt vä‘g i Borgholms kommun.Foto: Alexander Jensen

Under året har kommunen gjort omfattande investeringar på 46 mkr med egna medel vilket ytterligare har stärkt soliditeten som nu ligger på 38 procent. Betalningsförmågan både på kort och lång sikt har alltså markant förbättrats. De totala inversteringarna under den här mandatperioden är 120 mkr (2015-28 mkr, 2016-46 mkr och 2017-46 mkr) och samtliga investeringar har gjorts med egna medel vilket stärker vår ekonomi både på kort och långt sikt.

Investeringarna under den här mandatperioden är följande:

Annons

•Upprustning av lekplatser vid fyra skolor (Gärdslösa, Köpingskola, Victoriaskolan och Rällaskolan).

•Renovering och ombyggnation av Kronomagasinet för Kulturskolan och kulturevenemang.

•Ombyggnation och upprustning av en korridor på Ekbacka för hemtjänstens- och hemsjukvårdspersonal.

•Försköning och upprustning av Löttorps torg och Marknadsvägen.

•Upprustning av Köpingsvikstorg och utegym tillsammans med företagarförening.

•Ombyggnation av andra våningen på Runstens förskola för förskoleverksamhet och biblioteksverksamhet.

•Ombyggnation av Runstensskola för förskoleverksamhet

•Byggnation av nytt servicehus i Böda hamn.

•Upprustning och renovering av servicehuset i Byxelkroks hamn.

•Byggnation av elljusspåret i Löttorp tillsammans med Högby IF.

Annons

•Nya klätterlokaler i tennishallen tillsammans med Ölands Klätterklubben.

•Inköp och ombyggnation av Höken för socialförvaltningens- och IT-verksamhet.

•Ombyggnation av Parkvillan för förskoleverksamhet – Fyrtornet.

•Ombyggnation av två korridorer på gamla hälsocentralen Ekbacka för stödetboendet av ensamkommande flyktingungdomar.

•Renovering av duschutrymmena på Victoriaskolan och Borgholms sporthall.

•Utbyte av oljepannor på Köpingskolan och på Soldalen.

•Investering i 16 el-laddstationer där av i en snabbladdare.

•Ombyggnation och upprustning av vedkajen i Borgholm.

•Färdigställande av den nya bryggan vid Societetsparken.

•Investering i en hamnscen tillsammans med byggföretag i kommunen.

Annons

•Upprustning av Östra- och Västra Kyrkogatan.

•Investering i Amerikaparken i Borgholm.

•Upprustning och fönsterutbyte av den gamla delen på Köpingskolan.

•Medfinansiering i Ölandsleden (cykelleder).

•Gatubelysning i de delar av kommunen där E-on grävt ner sina ledningar.

•Upprustning av Soldalens äldreboende och fönsterbyte är på gång.

•Etablering av undervisningslokaler för asylsökande på Åkerboskolan.

•Etablering och leasning av lokaler för förskolan Rödhaken.

•Färdigställandet av renoveringen på Åkerboskolans kök.

•Renovering och upprustning av Sjöstugan i Borgholm.

Annons

•Utbyggnad av Byxelkroks hamn är igång.

•Allaktivitetsparker i Löttorp och Borgholm är på gång.

•Upprustning av tre kommunala lekparker projekteras.

•Byggnation av 20 hyreslägenheter förbereds.

•Renovering och upprustning av Åkerboskolan är på gång.

•BEAB:s investeringar i avsaltningsverk, överföringsledning och VA-nätet.

Samtidigt som vi gjort dessa satsningar så har vi har betalat av våra lån med 10 mkr. Detta har vi lyckats med samtidigt som vi haft stora utmaningar med vattenbrist och stort asylmottagande.

Utan personalens insatser hade allt det här inte varit möjligt. Det är de som till stor medverkat till att vi flyttat fram våra positioner såväl verksamhetsmässigt som ekonomsikt.  Det är tillsammans vi bygger morgondagens kommun där en sund ekonomi är en förutsättning.

För en fortsatt positiv utveckling av kommunen krävs även framöver en god ekonomi. Att ta ansvar för ekonomin är en förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet som är uthållig över tiden. Det ger också en beredskap för att hantera demografiska utmaningar framöver. Den sunda ekonomin har gett oss möjlighet att satsa på framtiden. Borgholms kommun har inte, under tidigare styren, alltid förknippats med att ha ordning och reda på ekonomin. Är oerhört glad att vi brutit med den trenden.

Ilko Corkovic (S)

Annons

Kommunstyrelsens ordförande

Annons
Annons
Annons
Annons