Annons

Vem tar ansvar för lantbruket i torkans spår?

Att vara lantbrukare med förra sommaren i åminnelse får kanske betecknas som ett av de tuffaste jobb man kan ha. Förutsatt att du inte är lantbrukare på Öland. Då är det snäppet värre.
Publicerad 9 februari 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Insändarskribenterna undrar vem som tar ansvar för lantbruket i torkans spår.
Insändarskribenterna undrar vem som tar ansvar för lantbruket i torkans spår.Foto: Arkiv

Lantbruket har speciella förutsättningar. Sverige har en av världens mest avreglerade marknader för livsmedelsproduktion och därmed starkt konkurrensutsatta lantbruksföretag med hög effektivitet och stor kompetens. Men när vädret såsom föregående sommar blir så extremt att vattenreserver töms, djur saknar foder och skörden torkar bort så går det inte att skylla på varken lantbrukarna eller marknaden. Då måste vi alla ställa upp med stöd för de utsatta företagarna.

Är du dessutom lantbrukare på Öland har du ytterligare en parameter att räkna med. Den länsvisa myndighet som har ett regionalt utvecklingsuppdrag, länsstyrelsen, kommer inte att hjälpa dig särskilt mycket. I flera fall kommer de att ställa till det ytterligare. Staten borde vara den som stöttar och hjälper utsatta människor och djur, speciellt när de drabbade inte kan sägas vara ansvariga för torkan.

Annons

Länsstyrelsen kan givetvis som självständig myndighet fatta sina egna beslut. Men varför lyssnar då inte statens regionala organ på de uppenbara problem som torkan medför och vidarebefordrar dessa till regeringen? Förenklade tillståndsprocesser för bevattningsdammar behövs, möjligheter till rensning av våtmarker/mossar likaså, liksom möjlighet till mindre fördämningar av vattendrag, samt snabb utbetalning av EU-stöd. Är inte det en del i utvecklingsuppdraget? För inte kan det väl vara så att exempelvis de fördämningar som satts upp i Tveta saknar en funktion när den andra statliga myndigheten SMHI rapporterar att grundvattennivån på Öland är mycket under den normala?

Men om det är så att länsstyrelsen istället för att söka vägar framåt och hitta proportionalitet i sina bedömningar för den enskildes bästa så anstår det trots allt en myndighet att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp som rör myndighetens verksamhetsområde. Vilket råd och vägledning ger ni då lantbrukarna på Öland som åter ser framför sig en sommar utan vatten?

I slutändan faller dock det stora ansvaret på regeringen. Under den tid som gått från sommaren 2016, när vattenbristen blev akut på Öland, har inga åtgärder vidtagits. De rödgröna ministrar som fått frågor har svarat att ansvaret för vattenbristen är en lokal fråga. I den regering som sade sig vara den första med en klimatminister verkar ingen vilja ta ansvar för effekterna av klimatet.

Vi moderater kommer alltid att stötta våra hårt arbetande lantbrukare. Av flera skäl.

För det första producerar de högkvalitativa livsmedel med god effektivitet till en låg klimatpåverkan och med minimalt med växtbekämpningsmedel.

För det andra bidrar de svenska lantbruken till vår självförsörjning, som behöver ökas. Både för att ge oss svenskar goda livsmedel och för att öka våra exportinkomster.

Och sist men inte minst skapar våra lantbrukare de öppna landskap som kan uppskattas både för sin skönhet och den biologiska mångfalden.

Lantbrukarna är våra största miljöarbetare. Därför borde vi ge dem bättre möjlighet att göra sitt ovärderliga jobb.

Jan R Andersson riksdagsman (M)

Henrik Yngvesson oppositionsråd Mörbylånga (M)

Carl Malgerud oppositionsråd Borgholm (M)

Annons
Annons
Annons
Annons