Annons

Var ringer du när krisen kommer?

Vi lever i en värld som många upplever som allt mer osäker och otrygg. Vi drabbas återkommande av översvämningar eller torka.
Publicerad 26 januari 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det finns ett tredje nummer som du kan ringa i en krissituation”, skriver Malin Sjölander.
”Det finns ett tredje nummer som du kan ringa i en krissituation”, skriver Malin Sjölander.Foto: Kenth Jönsson

Vi har haft flera stora bränder i länet som påverkar de som bor i närområdet. Vårt land har tyvärr drabbats av flera terrorattentat. Krismedvetenhet har vaknat och under 2019 trappas arbetet upp nationellt för att bättre förbereda vårt civilförsvar.

Då är det viktigt att vi som bor i Kalmar län har klart för oss var vi vänder oss för att få rätt information i krissituationer. Två telefonnummer är väl kända för de flesta, 112 som man larmar SOS när det gäller akuta utryckningar från polis, räddningstjänst och ambulans, och 1177 som är sjukvårdsrådgivning.

Annons

Men det finns ett tredje nummer som du kan ringa i en krissituation. 
Nödnumret 113 13 togs fram år 2013 på uppdrag av regeringen och administreras av SOS Alarm. Det ska komplettera och avlasta nödnumret 112 och sjukvårdens 1177. Bakgrunden är att det vid olyckor och kriser, som 
till exempel stora bränder, översvämningar eller terrorhot, ofta uppstår hård belastning på 112 och 1177 och vi har de senaste åren upplevt ett ökande behov av information till och från allmänheten. 

All information som lämnas av 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen eller regionen där händelsen har ägt rum. Den verifierande informationen kommer, beroende på händelse, från kommuner, regioner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. Även allmänheten kan ringa in och lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Idag är det tyvärr inte många medborgare eller organisationer som känner till nödnumret 113 13, vilket är olyckligt då syftet med nödnumret är att avlasta 112 och 1177. Det vill jag ändra på. Därför har jag nu skickat in en motion om att region Kalmar län ska påbörja en informationsinsats så att vi alla vet var vi kan vända oss när krisen kommer.

Malin Sjölander (M)

Oppositionsråd, vice ordförande regionstyrelsen

Annons
Annons
Annons
Annons