Annons

Vad är ett ”hållbart samhälle” och vem, och vad, håller Öland levande?

Läste Peter Boströms ledare den 10 januari 2019, och vill gärna lämna några synpunkter, även om dessa inte specifikt berör södra Öland!
Publicerad 20 januari 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det är inte alltid turismen, enligt min mening, som bör gynnas på bekostnad av Ölands skattebetalare”, anser insändarskribenten.
”Det är inte alltid turismen, enligt min mening, som bör gynnas på bekostnad av Ölands skattebetalare”, anser insändarskribenten.Foto: Arkiv

Peter Boström förefaller lite väl ”yvig”, när han tar upp denna eviga fråga om fast boende/sommargäster/turister, och vad som är rätt och fel i deras relationer sinsemellan, och deras relationer till Ölands båda kommunförvaltningar!

Jag läser allt som oftast artiklar i Ölandsbladet, där skattebetalare i Borgholms och Mörbylånga kommuner har visat sitt missnöje med exploateringar av olika slag – nu senast master i Källa och Stora Rör.

Annons

Vad gäller mitt närområde har vi flera exempel, bland annat exploateringar i Stora Rör och Isgärde, där skattebetalare på Öland (men även fritidsboende) uttryckt synpunkter, som kommunerna inte tycks beakta. Jag har då reflekterat över att kommunen ofta är överdrivet positiv, och ofta intimt samarbetar med, utifrån kommande exploatörer, mot sina egna skattebetalares önskemål.

Det skall för övrigt bli intressant att se hur det går med cykelleden mellan Böle och Linsänkan, där markägarna (skattskrivna i Mörbylånga kommun) uttryckt sitt missnöje med planerna, och förordar en cykelled närmare väg 136, till nytta för den fasta befolkningen.

(Det skall också bli intressant att se vad som händer med väg 136, där många uttryckt oro över vägverkets planer. Man får ju bara hoppas att man är lyhörd för de synpunkter som förts fram!)

Det är inte alltid turismen, enligt min mening, som bör gynnas på bekostnad av Ölands skattebetalare. (Låt turismen i högre grad bekosta detta!) Kommunernas politiker och tjänstemän skall verka för kommuninvånarnas bästa, och, enligt min mening, inte enbart se på det ekonomiska utfallet, till förfång för de som valt Öland att bo på, utifrån bland annat de naturvärden och den miljö, som oftast är förutsättningen för att man valt att slå sig ner här.

Härmed vill jag således framföra att ”motståndet” minst lika ofta tycks komma från skattskrivna på Öland, som dessutom ofta möter motstånd från sina valda politiska representanter!

När jag läser igenom mina rader ovan inser jag hur lätt Peter Boström kan avfärda dem med några korta rader, eftersom detta är en komplex fråga, där många argument kan föras fram, bland annat en diskussion om vad som är ett ”hållbart samhälle”, och vad som håller Öland levande!

Peter Lindström

Annons
Annons
Annons
Annons