Annons

Stoppa planerna på höghastighetståg

Den nya överenskommelsen mellan S, MP, C och L nnehåller såvitt jag kan bedöma ett klartecken att genomföra projektet höghastighetståg till Göteborg och Malmö från Stockholm.
Publicerad 2 mars 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Insändarskribenten är skeptisk på satsning på höghastighetståg.
Insändarskribenten är skeptisk på satsning på höghastighetståg.Foto: Bosse Nilsson

Enligt vad som uppgivits skulle investeringskostnaden ligga på ca 250 miljarder vid en hastighet av 250 km/tim. Tidsvinsten till Göteborg skulle bli 53 minuter och åktiden ligga på 2 tim. och 16 min. jämfört med idag 3 tim. och 9 minuter. För Malmö blir tidsvinsten 1 tim. och 42 min. och åktiden 2 tim. och 47 min.. jämfört med 4 tim. och 29 min.

Motiveringen till investeringen är att få resande att ta tåget i stället för flyget och därmed bidra till att motverka klimatkrisen.

Annons

Med hänsyn till tidigare kalkyler gällande kostnaden till exempel när det gäller Botniabanan så får man nog räkna med att den verkliga kostnaden torde hamna över 300 miljarder. Kanske närmare 350 miljarder.

Det är väl knappast någon som tror, att vi därmed på allvar kommer att minska klimatutsläppet, Alla som idag flyger kommer knappast att ta tåget, Därför kommer flygförbindelserna att finnas kvar. Dessutom torde den tekniska utvecklingen, vid tidpunkten för när höghastighetsbanan blir färdig tidigast ca 2045 , medfört att flyget kan färdas med fossilfritt bränsle, som motverkar motivationen att utnyttja tåget i stället för flyget.

Däremot finns det starka skäl till, att vi i stället skall lägga över dessa utgifter på andra problemområden. Vi har idag många ensamstående pensionärer, som i stort sett lever på existensminimum efter ett långt och strävsamt leverne. En höjning av pensionerna till rimlig nivå för dessa erfordras. Rättssamhället krackelerar och många känner sig otrygga i samhället. Kvinnorna vågar sällan gå ut ensamma på kvällarna, utan att riskera att bli våldtagna eller rånade. Det är knappt lönt att anmäla brott, som inbrott och stöld, eftersom polismyndigheten och åklagarna inte har resurser att göra de undersökningar, som erfordras för att få fast brottslingarna och åtala. Sjukvården behöver förstärkas för att rätta till vårdköerna. Vi behöver bygga bostäder på grund av bostadsbristen, samt förstärka ansträngningarna för att ta hand om alla immigranter som behöver både bostad och arbete. De som får uppehållstillstånd släpps i princip ut på gatan med risk för ökad brottslighet. Vi har ett försvar som kraftigt måste förstärkas. Idag står vi emot ett anfall högst i en vecka.

Till sist så behöver vi se till att nuvarande tågtrafik blir trafiksäker så att vi slipper alla tågförseningar och avbrott.

Enlig min mening måste vi i första hand se till att vårt samhälle fungerar tillfredsställande innan vi bekostar höghastighetståg. De, som går miste om fördelen med kortare restid på tåg, kan trösta sig med, att de i stället bidrar till att vi alla känner större lycka och säkerhet i vårt samhälle.

Kurt Sjölund

Annons
Annons
Annons
Annons