Annons

Så kan vi underlätta ett flexibelt arbetsliv i Kalmar län

Vi tillbringar en tredjedel av vår vakna tid på jobbet, och för de flesta av oss betyder arbetet mer än en återkommande lön. Att jobba är en källa till utveckling och på arbetsplatsen skapar vi sociala relationer. En uppsägning kan därför skapa otrygghet, besvikelse och kanske till och med skamkänslor. Så behöver det inte vara.
Publicerad 26 november 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Pressbild

I dag förändras arbetsmarknaden snabbt, och Kalmar läns anställda måste förhålla sig till såväl ny teknik som digitalisering och verksamhetsutveckling. Ibland innebär det att jobbet byter skepnad, i vissa fall att det helt försvinner. Samtidigt blir det svårare att hitta rätt kompetens; i välfärdssektorn där vi verkar, behövs en halv miljon nya medarbetare fram till 2026.

En ny undersökning av Omställningsfonden, en kollektivavtalsstiftelse i välfärdssektorn som främjar karriärväxling, visar att 79 procent av svenskarna är positiva till att byta yrke vid en uppsägning, under förutsättning att de får stöd och kompetensutveckling. Men om det ska vara möjligt kan en jobbsökare inte, som i dag, tvingas att åka 70 mil mellan Ödeshög och Umeå för att utbilda sig till studie- och yrkesvägledare. Förutsättningarna för omställning måste förbättras. Därför föreslår Omställningsfonden följande:

Annons

1. Stöd för livslångt lärande. Regeringen bör ge högskolan och yrkeshögskolan uppdrag att främja omställning för yrkesverksamma, exempelvis genom att anpassa kursutbudet. Åldersgränserna för att ta studielån bör höjas.

2. Utbildningsplatser i hela landet. Du ska ha samma möjlighet till vidareutbildning oberoende av om du bor i Stockholm, Kalmar eller Pataholm. Det bör alltid gå att tentera kurser på närmsta högskola.

3. Ta hjälp vid uppsägningar. Vi uppmuntrar arbetsgivarna i Kalmar läns välfärdssektor att oftare ta hjälp av Omställningsfonden vid uppsägningar. Av de som lämnade vårt program 2018 fick 81 procent nytt jobb och 10 procent började studera.

En uppsägning är givetvis en dramatisk händelse för den som drabbas, men som Sifoundersökningen visar, behöver det inte bli ett trauma. Med rätt stöd och kompetensutveckling kan Kalmar läns arbetsgivare bidra till att alla som kan och vill ska ha ett arbete att gå till, nu och i framtiden.

Eva Wikström, vd för Omställningsfonden

Annons
Annons
Annons
Annons