Annons

Så kan Kalmar län bidra till hållbart fiske

Världshaven står inför förändringar av en omfattning som vi aldrig tidigare sett, slog FN:s klimatpanel IPCC nyligen fast i en uppmärksammad rapport. Havsnivån stiger kraftigt, haven har blivit mer syrefattiga och viktiga ekosystem har redan rubbats.
Publicerad 25 februari 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ett miljömässigt hållbart fiske har en nyckelroll för att tackla klimatförändringarnas effekter.
Ett miljömässigt hållbart fiske har en nyckelroll för att tackla klimatförändringarnas effekter.Foto: Arkiv

Det innebär att klimatförändringarna inte bara utgör ett hot mot de arter som lever i haven – utan även mot samhällen och människor som är beroende av fisket. Fisket står för 17 procent av det animaliska protein som konsumeras världen över och omsätter över 130 miljarder dollar varje år.

Samtidigt står vi också inför ett nödläge när det gäller den biologiska mångfalden. FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald IPBES slog förra året larm om att en miljon arter hotas av utrotning. Rapporten konstaterade att förlusten av arter och hela ekosystem redan i dag är ett globalt hot, och på sikt ett hot mot mänskligheten.

Annons

Ett miljömässigt hållbart fiske har en nyckelroll för att tackla klimatförändringarnas effekter på livet i haven, säkra den biologiska mångfalden och trygga livsmedelsförsörjningen. Att ersätta kött med fisk är ett konkret sätt att minska utsläppen av växthusgaser. Vildfångad fisk har 20 gånger lägre klimatpåverkan än både rött och vitt kött, visar en ny studie från Oxford.

MSC:s certifierade fisken står i dag för 15 procent av de globala fångsterna av fisk och skaldjur. De visar att det är möjligt att bedriva fiske utan att utarma livet i haven. Genom att säkerställa effektiv kontroll och spårbarhet minimerar de fiskets påverkan på miljön och fångar bara så mycket som är långsiktigt hållbart.

Klimatförändringarnas påverkan på de marina ekosystemen och utrotningen av arter är en miljömässig och humanitär kris som vi inte kan blunda för. Ett enkelt och konkret sätt som alla kan bidra på är att välja miljömärkt fisk och miljömärkta skaldjur. Kommuner och regioner har stora möjligheter att påverka utvecklingen, genom att endast upphandla miljömärkta varor.

Att fasa ut kött inom till exempel skola och omsorg till förmån för miljömärkt fisk och skaldjur är ett viktigt steg för att minska klimatavtrycket. Att handla miljömärkt mat sparar också resurser och tid, eftersom det gör det enklare för kommunerna att följa upp hur stor del av upphandlingen som är hållbar. Sverige behöver ett tydligare ledarskap som främjar hållbar och klimatsmart mat – och här kan Kalmar län gå före i utvecklingen.

Linnéa Engström

Programdirektör för miljömärkningen Marine Stewardship Council (MSC) i Skandinavien och Östersjöregionen.

Annons
Annons
Annons
Annons