Så förbättrar Liberalerna näringslivet på Öland

Kommunen ska ha en tidig och bra dialog med företagen. Med proaktiva nätverk och kluster för företagen skapas förutsättningar för ett positivt företagsklimat.