Annons

(S) förnekar sig aldrig

Socialdemokraterna i Mörbylångas tillkortakommanden fortsätter att förvåna. I Ölandsbladet 28/6 säger sig ett antal partiföreträdare ha höga förväntningar på en snabb och bra handläggning kring hamnen i Mörbylånga. De nämner också att de inte har några reservationer kring försäljningen.
Publicerad 7 juli 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Visionen av Mörbyånga hamn i framtiden.
Visionen av Mörbyånga hamn i framtiden.Foto: Arkiv

Man bävar! Handlar det om någon form av att gjuta olja på vågorna efter vurpan i Ölandsbladet den 14/6 då Socialdemokraterna i Mörbylånga presenterade sitt valprogram, och där Margaretha Lööf-Johanson, Mattias Nilsson och Javid Shirzad meddelade att de vill att exploatören hoppar av projektet, samt att de anklagade honom för att det tog för lång tid. Vad vill Socialdemokraterna egentligen? Står partiet fast vid beslutade avtal eller är avsikten att dra in Mörbylånga kommun i en lång rättsprocess med brutna överenskommelser? Hur påskyndar detta byggnationen av hamnen? 

Socialdemokraternas anklagelser att majoriteten saknar den politiska ambitionen att driva projektet framåt är fullkomligt nonsens! Tvärtom är det som ovan bevisat Socialdemokraterna som uppenbarligen saknar viljan och ambitionen att få igång byggandet.

I insändaren från den 28/6 nämner Socialdemokraterna att de vill ta fram en kostnadsredovisning för miljösanering och vattenskydd, samt en plan för att göra hamnen tillgänglig under exploateringen. Detta har till stora delar redan redovisats för kommunfullmäktige, men planen för att göra hamnen tillgänglig under byggtiden kommer i samband med att det görs ett expolateringsavtal, alltså när byggnationen är på gång att börja. Avseende byggnadernas höjd över havet är det en kostnad som landar på exploatören, och har inget med kommunen att göra.

Vi Moderater och våra vänner i Majoriteten har från början signalerat vikten av att något händer i hamnen. Vi ser positivt på att en exploatör har visat intresse för att bygga både bostäder, hotell och ytor för handel. Allt är i stort sätt bättre än nuläge. Socialdemokraterna med Margaretha Lööf-Johansson i spetsen har från början obstruerat, försökt förhala och bekände så sent som i Ölandsbladet den 14/6 färg att de inte vill att något händer i hamnen eftersom de vill att exploatören ska dra sig ur. Så lyfter vi inte Mörbylånga hamn och förvandlar den till den pärla den kan vara!

Annons

Henrik Yngvesson, kommunstyrelsens ordförande (M)

Günter Ruchatz, ordf miljö/bygg (M)

Carl Dahlin, ordf vård/omsorg (M)

Eva Folkesdotter Paradis, ordf Moderaterna i Mörbylånga (M)

Annons
Annons
Annons
Annons