Annons

Riv inte Åkerboskolan!

Många av oss som hörsammat kommunens inbjudan till informationsmöte om Åkerboskolans framtid chockades när planerna presenterades.
Publicerad 21 februari 2019 • Uppdaterad 1 mars 2019
Detta är en opinionstext i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Insändarskribenten tycker inte att man ska riva Åkerboskolan och bygga nytt.
Insändarskribenten tycker inte att man ska riva Åkerboskolan och bygga nytt.Foto: Carin von Post

Bygga nytt eller renovera har länge varit en frågeställning som engagerat både politiker och övriga medborgare. Redan i kommunalrådets hälsningsanförande framgick det att det i stort sett var avgjort, det skulle byggas nytt (köpa moduler) och nu på alla hjärtans dag fick vi lov att godkänna det, inte knorra.

När vi kom till mötet fick vi ett häfte med några kopior på en utredning som en konsultfirma gjort. Den konsultfirman hade tydligen fått i uppgift att ta reda på så mycket negativa saker som möjligt för att det inte skulle gå att renovera byggnaderna. För att det skulle kunna ha blivit någon balans i diskussionen borde det ha funnits en utredning från en konsult som haft till uppgift att ta reda på så mycket positivt som möjligt för att renovera byggnaderna, det fanns inte, det efterfrågades av flera i publiken men viftades bort av kommunalrådet och hans medhjälpare.

Annons

Hur skall det se ut på vårt kära skolområde när 50-åriga kvalitetsbyggnader, inklusive det nyrenoverade köket, jämnas med marken för att ersättas med några skrangliga moduler staplade på varann i något hörn? Vilken trygghet och framtidstro på en fungerande skola kan några flyttbara moduler ge våra barnfamiljer, både nu och i framtiden? INGEN!

Kostnadsalternativen för renovera ”bygga nytt” verkar vara likvärdiga, miljövinsten däremot måste vara betydande för renoveringsalternativet, tänk att slippa frakta 100-tals ton byggavfall till Moskogen i Kalmar och betydande transporter tillbaka av material och komponenter från orter som ligger längre bort än Kalmar. Bara den negativa miljöpåverkan som uppstår vid transporter från / till och nytillverkning av komponenter och material måste vara ett tillräckligt argument för att besluta om att renovera byggnaderna. Visst måste en eller ett par byggnader rivas och det måste till rejäla renoveringar av de återstående byggnaderna, då främst av ventilation och VA-ledningar, det är det vettigaste beslutet och så måste det väl ändå bli.

Det påstods att uppvärmningskostnaderna för de renoverade byggnaderna skulle bli för höga, det kan inte heller stämma. Byggnaderna uppvärms nu och kan så också i framtiden göras med vatten från det, genom bolaget, egen ägda värmeverket som eldas med klimatneutralt bränsle (träflis). Efter renoveringen beräknas energiåtgången, för uppvärmning, stanna vid 100-110 kw/kvm och år. I dag debiteras närvärmekunderna, i Löttorp, med 90 öre kw inklusive moms, inga överföringskostnader, ingen energiskatt. Kostnader som i det här fallet kan balanseras med intäkt för värmeverket,

Tänk om! Riv inte vår kära skola! Renovera!

Roland Andersson

Löttorp

Uppdatering 1 mars:

Rättelse angående Åkerboskolan

I min insändare i Ölandsbladet den 21/2 skrev jag att Åkerboskolan inte betalade någon energiskatt på leveranserna från värmeverket, så är inte fallet, Åkerboskolan måste betala energiskatt på sina värmeleveranser. Jag beklagar att det blev fel. Sprid gärna, även detta, på sociala medier.

Annons

Roland Andersson Löttorp

Annons
Annons
Annons
Annons