Annons

Renovera Åkerboskolan!

Åkerboskolan är en förhållandevis modern skola, uppförd 1967, en tid då det byggdes med god kvalitet och genomtänkta materialval.
Publicerad 24 mars 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fullmäktige i Borgholms kommun har tagit beslut om nybygge av Åkerboskolan i Löttorp.
Fullmäktige i Borgholms kommun har tagit beslut om nybygge av Åkerboskolan i Löttorp.Foto: Carin von Post

Och som alla byggnader, måste de underhållas.

Vad vi förstått har visst underhåll till vissa delar eftersatts, och akut renoveringsbehov finns.

Annons

Sommaren 2017 bjöds en arkitektbyrå, Tengbom, att göra en förstudie på antingen renovera Åkerboskolan eller bygga ny skola.

Tengbom har erfarenhet och kompetens på nybyggnad av skolor.

När Tengbom gjorde förstudien fanns ännu inte statusinventeringen (besiktningen) av skolan, utan Tengbom gjorde en schablonuppskattning av renovering, samt att de i förslaget planerade in en ytterligare ny byggnad på cirka 1500 kvm. Det vill säga en större skola än vad det är idag.

Det andra förslaget, som är en nybyggnad, var genomtänkt med hänsyn till pedagogik och verksamhet, och att de olika stadierna skulle hållas isär. Ytan skulle minskas ner till 3600 kvm. För att den nya skolbyggnaden skulle få plats, var gymnastikhallen tvungen att rivas och inte ersättas.

Tengbom beräknar att bygga en mindre skola på 3600 kvm kostar cirka 90-100 miljoner kronor. Jag har sökt vad andra skolbyggen har kostat i Sverige de senaste åren, och det är de kvadratmeterpriserna och uppåt som gäller. Det finns ingen dokumentation på att nybyggnad av skolor kan kosta mindre per kvm. Arkitektbyrån Tengbom vet vad de pratar om.

Som jag förstått är tanken, vid en nybyggnation ska den befintliga skolan användas under tiden den nya byggs. Platsen att bygga på är inte stor, utan nya skolan ska placeras där Eken (fd lågstadiet) ligger idag. När en eventuellt ny skola är byggd, rivs den gamla, och ska fraktas bort som byggavfall. Det kommer inte att bli billigt.

För ett år sedan, i mars 2018, presenterades en statusinventering (besiktning) av Åkerboskolan.

Statusinventeringen gjordes grundligt och noggrant av en ingenjörsfirma från Kalmar.

Det är en hel del som behöver åtgärdas. Mycket är akut, och en del inom några år.

Det förvånansvärda är att det inte har tagits fram någon beräkning över vad en renovering skulle kosta.

Annons

Det mest kloka och ekonomiska, är att renovera i etapper. Ta det akuta omgående, och gör upp en plan för resterande renoveringar.

Självklart är det roligt för oss flesta med helt nya fina hus. Men först måste det finnas ekonomi till att betala. Det finns inga pengar sparade till att bygga en ny skola. Som det framkom på mötet i bygdegården, måste det lånas pengar till en byggnation. Lån är dyrt, och det måste betalas tillbaka. Kommunen ska inte uppföra sig som Grekland, som lånat för mycket, och när lånen återbetalas får befolkningen och annat underhåll stryka på foten. Om exempelvis 80 miljoner måste lånas upp, blir den totala kostnaden betydligt högre med räntor.

Vi på norra Öland är glada att det finns en stor och bra skola överhuvudtaget. Det finns tankar att istället bussa barnen ner till Borgholm, och det gäller främst då högstadiet som vi förlorar. Hellre en skola som inte är tipptopp, än att sitta långa dagsturer i buss. Det var av den anledningen som Åkerboskolan byggdes. Innan Åkerboskolan fanns, var det enda alternativet Realskolan i Borgholm, för de som då ville fortsätta studera efter årskurs 6.

En kompakt modulbyggnad i två plan på cirka 2800 kvm, blir låg- och mellanstadium, och inte anpassad för högstadiet.

Våra barn på norra Öland behöver en bra skola på orten. Vårda och bevara den skola vi har.

Ann Linderhjelm

Annons
Annons
Annons
Annons