Annons

Politik, ekonomi och eget ansvar. Hur fattas egentligen besluten i kommunfullmäktige?

Vi har under en tid haft fokus på två stora tunga frågor, fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg och Åkerboskolan.
Publicerad 9 februari 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sofie Loirendal och Annette Hemlin är två politiker i Framtid Öland som funderar kring hur demokratin i Borgholms kommun egentligen fungerar.
Sofie Loirendal och Annette Hemlin är två politiker i Framtid Öland som funderar kring hur demokratin i Borgholms kommun egentligen fungerar.Foto: Kenth Jönsson

Där har majoriteten och oppositionen inte direkt klickat kan man säga. När det gäller beredningen är det olyckligt att det har blivit en partipolitisk fråga och angående Åkerboskolan så är det ju som det är. Vi gör olika tolkningar och har därmed olika åsikter.

Vad det gäller Åkerboskolan är vår största rädsla att vi ekonomiskt tar oss vatten över huvudet om vi väljer att bygga nytt. Kommunen har stora investeringar framöver och vi måste tänka till ordentligt innan ett beslut tas, allt annat vore oansvarigt. Det leder oss automatiskt till ytterligare en fokusfråga, kommunens ekonomi.

Annons

Vi ställer oss ofta frågan; har alla fullmäktigeledamöter koll på kommunens ekonomi? Hänger de med i och förstår månads- och kvartalsrapporter, delårsbokslut och så vidare? Har de koll på alla kompletterande investeringsbeslut som tas under året, som ligger utanför lagd budget? Vet de vilka investeringar det har beslutats om men som inte kommit igång, det vill säga som ännu inte påverkat likviditeten och kassaflödet? Hur stora lån kommunen och Borgholm Energi har? Hur de påverkas om räntan stiger med upp till 2 procentenheter under de närmaste åren (vilket många bedömare flaggar för)? Vilka planerade investeringar som inte finns i budget, men som vi vet kommer inom de närmsta åren?

Har alla 35 kommunfullmäktiges ledamöter den kollen? Vi tror inte det! Eller, vi är säkra på att det inte är så! Kontentan av det är att många inte har en chans att bilda sig en egen uppfattning om huruvida kommunen har god ekonomi eller inte. Vi förstår det, för det här är inte lätt!

Egentligen gäller samma sak i alla frågor. Kallelser och handlingar till ett möte skickas ut minst en vecka i förväg. Inför t ex kommunstyrelse/-fullmäktige har de flesta partier gruppmöten, om man då kommer som deltagare och inte läst handlingarna i förväg finns det inte en chans att sätta sig in i alla ärenden. Handlingarna är ofta på flera hundra sidor, hur ska man kunna ta in all den information på en kväll? Det är ju omöjligt, man får helt enkelt rösta som “alla andra”. Hur blir det om majoriteten av ett parti gör så? Röstar som man blir tillsagd. I fullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ, den församling där alla beslut av större vikt skall tas?! Är det så vi tänker oss demokrati?

Hur svårt det än är så har vi som folkvalda politiker ett ansvar att göra vårt bästa för att sätta oss in i de olika ärenden som vi ska fatta beslut om. Oavsett om vi sitter som ledamot i kommunfullmäktige eller en annan -nämnd eller -styrelse. Vi kan inte bara komma till möten och rösta som någon har sagt åt oss, det är inte rätt! Partipiska eller ej, men lite styrda är vi allt då. Klurigt!

I Framtid Öland är ambitionen att inkludera alla som vill. Vi tvingar ingen att komma på möten eller ta uppdrag. Handlingar skickas ut i god tid och på gruppmötena går vi igenom handlingarna, punkt för punkt. Alla får komma till tals och alla åsikter tas i beaktande. Ibland samlas vi för att diskuterar en enskild fråga, då är det extra högt i tak och kreativt som bara sjutton. Det är där vi hämtar vår kraft och inspiration!

Så tycker vi att partipolitik ska drivas. Dessutom har vi väldigt roligt på våra möten :-)

Framtid Öland

Torbjörn Johansson

Tomas Lind

Sofie Loirendal

Annons

Annette Hemlin

Lennart Bohlin

Jeanette Thygesen

Ordinarie ledamöter samt ersättare i kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons