Annons

”Pendlingstrafiken kommer att halveras”

Studerar man Trafikverkets planer för ombyggnad av väg 136 mellan Algutsrum och Ekerum/ Rälla är den stora förändringen en ny vägsträckning förbi Algutsrum och Glömminge.
Publicerad 22 januari 2019 • Uppdaterad 11 mars 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fler kommer att utnyttja kollektivtrafiken framöver, menar insändarskribenten.
Fler kommer att utnyttja kollektivtrafiken framöver, menar insändarskribenten.Foto: Arkivbild

Det kan säkert finnas goda skäl att förbättra utfarterna i Rälla och förbättra genomfarten i Glömminge.

Det mest intressanta är riktlinjerna för planeringen, varför denna utbyggnad?

Annons

Minska antalet trafikolyckor:

Ökad säkerhet, inte minst för gående och cyklister:

Ökad framkomlighet, inte minst för arbetspendlare och turister:

Energimyndigheten redovisade i dagarna behov av långtgående restriktioner för trafiken för att minska koldioxidutsläppen. För att få effekt anser Energimyndigheten att drivmedelspriserna måste 4-dubblas. Alternativet är minskad användning genom kvotering, alla ska då vara med och reducera förbrukningen genom att få tillgång till en mindre mängd drivmedel. Båda dessa åtgärder är synnerligen kontroversiella men nödvändiga om vi ska minska utsläppen av växthusgaser.

Tidsvinsten för pendlaren får nog anses som marginell.

När åtgärder införs, kraftigt höjda priser eller kvotering, kan man förvänta sig att arbetspendlare föredrar att åka kollektivt och spara sina pengar eller sin drivmedelskvot för andra resor.

Låt oss anta att det går 20 privatbilar på en KLT-buss. Trafiken, antalet fordon under de intensiva pendlingstimmarna morgon och kväll skulle då minska med 95 procent. Istället för 6 000 privata bilar kommer då att rulla 300 bussar.

Ja, övergången kommer naturligtvis att ske successivt och denna max-effekt uppnås förmodligen aldrig.

Inom fyra år, 2022 då ombyggnaderna avses starta, kan vi nog ändå förvänta oss en halvering av pendlingstrafiken till följd av prishöjning eller kvotering.

Med en förbättrad kollektivtrafik och bra lokaliserade pendlarparkeringar med plats för cyklar och el-cyklar under tak, kan pendlandet med kollektivtrafik öka utan biltrafiken. Dä behövs en tätare kollektivtrafik med fler bussar.

Annons

Kraftigt reducerad tillgång till drivmedel för bilar påverkar även turismen. Redan idag finns det anläggningar som har egna turer för att ta kunder till sina anläggningar. Campingplatser bör utveckla bra kollektivtrafik till sina anläggningar för att nå samma breda kundunderlag som de når idag. Minibussar från Kalmar Central till Böda Camping finna kanske redan, eller kommer det inom kort.

Även om det är en annan myndighet som sköter kollektivtrafiken, bör Trafikverket ta in i beslutsunderlaget investering i nya bussar som följd av en ökad kollektivtrafik.

Anders Björlin

Annons
Annons
Annons
Annons