Annons

På öländskt vis

Vi medborgare har rätt till likabehandling enligt kommunallagen. Det gäller sådana grundläggande rättigheter som tillgång till skola, vård och omsorg samt beslut utifrån såväl miljöbalken och livsmedelslagstiftningen som plan- och bygglagen och offentlig upphandling.
Publicerad 23 maj 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det är bara Mörbylånga och Borgholms kommuner som har öppna ögon 2019. De står vid fronten och på öländskt vis vågar de se problemet i vitögat”.
”Det är bara Mörbylånga och Borgholms kommuner som har öppna ögon 2019. De står vid fronten och på öländskt vis vågar de se problemet i vitögat”.Foto: Carin Svensson

Det är kommunen som ansvarar för denna myndighetsutövning. Det är väl känt att alldeles för många små kommuner inte klarar av det omfattande kommunala uppdraget. Därav statsmakternas initiativ med kommunutredningen som letar efter vägar framåt samtidigt som landets kommuner blundar för problemet. Det är bara Mörbylånga och Borgholms kommuner som har öppna ögon 2019. De står vid fronten och på Öländskt vis vågar de se problemet i vitögat. Här finns förståelsen för att det kostar att administrera det kommunala myndighetsuppdraget. På söndag är det dags för folkomröstningen! En väg framåt kan beskrivas kort i fyra punkter.

• Det är nödvändigt

Annons

Kommunutredningen är tillsatt just därför att de små kommunerna inte klarar av att genomföra det kommunala uppdraget. Lokala beslutsfattare har inte heller lyckats genomföra de nödvändiga strukturella förändringarna frivilligt. Pengarna räcker inte och missnöjet är stort och omfattande – inte bara på Öland utan i flertalet små kommuner. En kommun skulle frigöra ekonomiska resurser till skolan och vården där det behövs fler timmar i verksamheten.

• Tre administrationer är inte gratis

Pengarna disponeras i dag för tre administrativa organisationer som ska serva politiker med beslutsunderlag i Mörbylånga kommun, Borgholms kommun och det gemensamma kommunförbundet. Det finns gott om exempel som visar att investeringen i en ny organisation som ersätter tre gamla är nödvändig. Självklart kostar det att omorganisera men rätt planerad och genomförd kommer strukturförändringen bidra till att kostnaderna för beslutsorganisationen minskar på sikt. Det är omvittnat svårt med kompetensförsörjningen i mindre kommuner och en större kommun skulle vara en attraktivare arbetsgivare som lättare kan knyta till sig den kompetens som behövs, än dagens två små kommuner och ett kommunförbund. Det kostar att inte kunna anställa folk med rätt kompetens.

• Kompetensförsörjningen

Det kommunala uppdraget är inte enbart bra service. Det handlar även om höga krav på allsidig och oberoende belysning inför beslut i nämnder, styrelse och fullmäktige. Färre folkvalda skulle frigöra resurser till fler tjänstemän som har den kompetens som behövs i 2000-talets kommunala myndighetsutövning. Med fler väljare per folkvald skulle transparent kommunikation med alla medborgare kunna bli en verklighet. Det skulle inte räcka att bara tala med dem man känner i den lilla kommunen.

• Öland och Kalmar tillsammans som en kommun

Det skulle vara en lagom stor kommun som kan möta såväl landsbygdens som stadens utmaningar. Men det är väl ändå bättre att Borgholm och Mörbylånga reder ut hur de vill att det ska vara tillsammans innan de börjar diskussionen med stora Kalmar. Det är alltid bättre att klä bruden innan bröllopet.

Irene Kolare

Annons
Annons
Annons
Annons