Annons

Öppet brev från lärarna: ”Våra barns framtid vi pratar om”

När man återigen får höra att utbildningsförvaltningen ska spara pengar och skära i den redan mycket ansträngda verksamheten blir man som anställd pedagog först väldigt arg och uppretad. Tankarna blir: ”Har de fortfarande inte förstått hur det ser ut i kommunens skolor?”
Publicerad 30 november 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lärare på Åkerboskolan är oroliga för framtiden.
Lärare på Åkerboskolan är oroliga för framtiden.Foto: Carin von Post

När det sen gått någon dag och man börjar höra hur diskussionerna går bland oroliga kollegor och bekymmersamma rektorer då övergår känslorna till något annat. Man blir uppriktigt sagt ledsen och uppgiven.

Hur tänker ni? Jo, men det är hanterbart, säger utbildningsnämndens ordförande Benny Wennberg. Hanterbart? Det kommer också bli väldigt märkbart och synbart, kan vi (två lärare med mångårig erfarenhet) meddela! Allt som det pratas om, alla fina resultat vi i kommunen visar upp år efter år, den stolthet som ledningen uttrycker när de nya siffrorna om kommunens skolor visas upp i förhållande till övriga Sverige, allt detta gör vi som jobbar på ”golvet”. Men vi måste ha resurser till detta! Det går inte längre att få ihop en fungerande verksamhet som visar toppresultat med ytterligare sparkrav. Det kommer märkas och synas. Vill vi fortsätta vara en skolkommun som visar toppresultat ja då måste ni tänka om. Gör om gör rätt helt enkelt! Det är våra barns framtid vi pratar om. Det är Borgholm kommuns framtid! Borgholms kommun och utbildningsförvaltningen måste förstå detta NU! Inte sen när skolornas resultat börjar falla, när barn far illa och inte orkar med att gå till skolan för att de känner sig misslyckade eller när ytterligare några kollegor går in i den berömda väggen eller flyr till andra kommuner.

Annons

Vårt kommunalråd, Ilko Corkovic, skriver att Borgholms kommun får 10 miljoner i kostnadsutjämningssystemet. Detta ska användas för att stärka välfärden i kommunen. Några av de miljonerna bör kunna läggas på skolans verksamhet. Dessutom är det budgeterat 50 miljoner till nybyggnation av Åkerboskolan. Dessa 50 miljoner står kvar trots att skolan brunnit och försäkringsbolagets pengar är på väg in. Sparar kommunen in försäkringsbolagets pengar då, eller?

Visionen för utbildningsförvaltningen är: ”Trygga barn växer här”. Det är smärtsamt att behöva säga det men vi pedagoger kan inte säkra det längre… att det faktiskt växer trygga barn på våra enheter..

Här följer utbildningsnämndens mål:

•Utbildningsnämndens verksamheter ska genomsyras av delaktighet och inflytande för våra brukare.

•Alla elever ska under grundskoletiden komma i kontakt med olika arbetsplatser, yrken och studievägar, så att de kan göra välgrundade val av studier och yrken som baseras på deras intressen och möjligheter, inte på tradition och konventioner.

•Utbildningsnämnden ska erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela kommunen.

•Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö med kompetent personal i ständig utveckling.

•Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god service, präglas av transparens och förbättra verksamheten genom samverkan mellan enheter, stadier och verksamheter.

•Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar miljö.

•Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med en resursfördelning anpassad till verksamheternas behov

Annons

Dessa mål blir oerhört svåra att nå! Låt oss ge några exempel:

För det första kommer vi inte kunna ha trygga och utvecklande verksamheter. Personal finns inte att tillgå för att trygga upp vår verksamhet. Barnen i behov av särskilt stöd är de barn som kommer att få det extremt tufft. Där blir det ett brott mot skollagen som säger att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling i samtliga skolformer. Dessutom blir Barnkonventionen lag fr.o.m. 2020.

För det andra så kommer arbetsmiljön att bli allt annat än god, den är redan väldigt ansträngd och vi ser dagligen kollegor som har en otroligt hög arbetsbelastning. Devisen ”personal i ständig utveckling” kommer vi heller inte att kunna leva upp till eftersom det första som sparas in på är fortbildning. Vi vet alla hur viktigt det är med ny ”in-put” och utbildning för att kunna utveckla verksamheten och för att kunna behålla måluppfyllelsen.

När de gäller samverkan mellan stadier, enheter och verksamheter så har den redan minimerats för att det inte finns tid att träffas. Det kollegiala lärandet som skolverket med flera lyfter fram som en framgångsfaktor på våra skolor runt om i landet finns det helt enkelt inte tid till. Vi vill utveckla oss och vi vill utveckla verksamheten men det fungerar inte med den redan slimmade organisation som vi har. Hur ska det då kunna fungera om ni slimmar den ännu mer?

Till sist kan vi, hur mycket vi än försöker, inte förstå detta med lönekompensationen?  Som ni säkert vet ligger kommunens lärarlöner i absoluta bottenskiktet bland Sveriges kommuner och därför ska naturligtvis lönerna höjas och det gjorde man som sig bör förra året (om än inte tillräckligt). Den höjningen blev totalt 3.2 miljoner kronor och nu kommer det som vi verkligen inte kan förstå… Dessa 3,2 miljoner kronor skjuts inte till i budgeten utan det blir istället uppsägning av personal eftersom pengarna inte räcker till. Står ni rakryggade och stolta i den sortens ekonomiska beslut. Om vi vore politiker skulle vi skämmas för sådana beslut…

Nu kräver vi att utbildningsnämnden kliver upp i talarstolen på nästa kommunfullmäktige och talar om att detta inte kommer att fungera. Vi kräver av kommunledningen att ni skjuter till de 9.1miljoner som behövs för att vi ska kunna ge våra barn den utbildning som de är berättigade att få!

Åsa Byström

Annika Modig

Leg. lärare

Åkerboskolan

Annons
Annons
Annons
Annons