Annons

Nolltolerans mot barnäktenskap

Nyligen röstade vänsterpartierna S, V och MP nej i riksdagen till ett totalförbud mot barnäktenskap, medan Alliansen istället vill se ett totalförbud. Strax efteråt släppte Socialstyrelsen en uppmärksammad broschyr med ”information till dig som är gift med ett barn”, vilket väckte en så pass stor uppståndelse att broschyren drogs tillbaka.
Publicerad 19 april 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Då nationella riktlinjer fortfarande saknas kring hur barnäktenskap ska hanteras tog Majoriteten i Mörbylånga initiativ redan 2016 för att införa lokala riktlinjer kring barnäktenskap, vilket klubbades vid denna tid förra året. Dessa riktlinjer är tydliga med att vid anmälan eller kännedom av förekomst av barnäktenskap skall en dokumenterad skyddsbedömning göras skyndsamt. Barnets behov sätts i första rummet och varje bedömning ska ske individuellt för att på bästa sätt stödja och skydda barnet.

Det är för oss i Majoriteten i Mörbylånga, och borde vara för alla i hela Sverige år 2018, en självklarhet att äktenskap mellan minderåriga och vuxna ej ska tillåtas. Vi bör verka aktivt för att ogiltigförklara icke självvalda äktenskap som ingåtts mellan barn och vuxna genom tvång eller annan form av påtryckning. Barn måste få vara barn!

Annons

Carl Dahlin (M)

Eva Folkesdotter Paradis (M)

Gunilla Karlsson (C)

Jeanette Lindh (KD)

Vård- och omsorgsutskottet, Mörbylånga kommun

Annons
Annons
Annons
Annons