Annons

Motionen handlar om de dementa och inte om personalen

Grava missförstånd i Ölandsbladets artikel lördagen den 25 januari.
Publicerad 4 februari 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anne Oskarsson (SD) förklarar syftet med motion kring äldreomsorg.
Anne Oskarsson (SD) förklarar syftet med motion kring äldreomsorg.Foto: Arkiv

Då Ölandsbladet har problem att läsa socialstyrelsens utlåtande som finns i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer som jag hänvisar till i motionen, ser tidningen inte att i dessa riktlinjer framgår att medvetenhet om brukarens språk och kultur är oerhört viktiga komponenter i vården. De riktlinjer som jag hänvisar till gäller hela demensvården men kan förstås att gälla enbart nyinkomna. Jag vill betona med min motion att det ska gälla hela demensvården.

Ölandsbladet förstår inte heller att det är svårt för en invandrad person utifrån annan kultur som på grund av demens inte längre klarar svenskan att bli omhändertagen av en svensk som inte kan brukarens språk och inte känner till de kulturella förhållanden som denne kommer ifrån.

Annons

Samma gäller naturligtvis för äldre svenskar speciellt om personen är dement.

Personer som inte förstår eller blir förstådda upplever rädsla och frustration.

Detta gör den människan otrygg och svår att få lugn.

Motionen syftar endast till att det bör finnas rutiner och minimikrav för dem som vårdar och hur vården skall se ut. Det har hänt att personal har skickats till en brukare för att vara behjälplig med att laga mat och den som kom inte hade en aning om hur man lagar mat.

Göran Johansson, äldresamordnare. Hans mål enligt artikel inom ”Jobb och karriär” är: Bättre villkor skall locka männen till omsorgen. Han anser även att anställda skall kunna svenska samt efterlyser lägsta nivå på vårdkvaliten.

Kritiken verkar vara att de utifrånkommande inte skall få arbeta inom vården vilket inte framkommer i motionen. Motionen handlar om de dementa och inte om personalen.

Men tillbaks till Ölandsbladets artikel. Sverigedemokraterna anser att det är av yttersta vikt att den som skall omhänderta våra gamla skall ha tillräckliga vårdkunskaper och kunna förstå och tala den äldres språk på ett begripligt sätt, kan det vara så konstigt?

Anne Oskarsson

Riksdagsledamot och fullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna

Annons
Annons
Annons
Annons