Annons

Minska regelkrånglet i vården

Många av de ölänningar som jobbar inom Region Kalmar län, särskilt vårdpersonal, kan känna igen sig i att mycket arbetstid ägnas åt administrativa sysslor vilket i sin tur minskar tiden för patienterna. Detta är genomgående i landet, något flertalet nationella rapporter visar på. I takt med att nya pålagor och regler tillkommer ökar den administrativa bördan än mer, samtidigt som få regler eller riktlinjer tas bort trots att vissa kan klassas som onödiga.
Publicerad 16 mars 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Carl  Dahlin (M).
Carl Dahlin (M).Foto: Arkiv

I en tid då det blir allt svårare att rekrytera fast personal, och hyrpersonalkostnaderna stegrar, är det viktigt att Region Kalmar län uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. När vårdpersonal inte får jobba inom sin profession utan istället beläggs med administrativa sysslor, minskar Region Kalmar läns attraktivitetskraft som arbetsgivare. Risk föreligger att vårdpersonalen då söker sig till andra arbetsgivare med mindre regelbörda och kortare beslutsvägar.

Ökad administrativ börda är ingalunda en utmaning som Region Kalmar län står ensamt inför. Inte bara i Sverige, utan även i Danmark har detta problem identifierats. I Köpenhamn har en så kallad ”Meningssamling” bildats bestående av anställda, chefer och beslutsfattare med uppgift att granska och eventuellt avskaffa överflödiga regler, för att minska den administrativa bördan – eller ”regeltyranniet” på danska.

Annons

Vi Moderater vill ur grundidén i den danska meningssamlingen skapa ett ”antibyråkratiseringsråd” som ska granska, pröva och om möjligt avskaffa onödiga regler och pålagor inom byråkratin. De drygt 7 000 personerna som jobbar i Region Kalmar län besitter värdefull kunskap bland annat kring onödig administration och genom att strukturerat arbeta bort detta kan regelkrånglet och den administrativa bördan minska för vårdpersonalen. För att fler ölänningar som jobbar på någon av hälsocentralerna i Färjestaden, Löttorp, Mörbylånga, Borgholm eller på länssjukhuset ska få ägna mer tid åt sina patienter bör regelkrångel och överflödig administration minska.

Carl Dahlin (M), Södra Näsby

Oppositionsråd med ansvar för personalfrågor

Region Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons