Annons

Mer ledarskap och mindre mobbning i regionen

Då personalutskottet senast sammanträdde begärde oppositionen, Moderaterna och KD, tät och noggrann uppföljning kring de missförhållanden som blottats i och med den stora medarbetarenkäten som genomfördes i Region Kalmar under hösten.
Publicerad 23 januari 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Carl Dahlin.
Carl Dahlin.

Endast 14 procent av medarbetarna instämmer till fullo att Region Kalmar län är en attraktiv arbetsgivare, en svag siffra samt ett nederlag för Länsunionen vars mål är en av landets bästa arbetsplatser medan verktygslådan ekar tom. M och KD föreslår en rad åtgärder såsom konkurrenskraftiga löner, mer delaktighet och bättre arbetsmiljö vilket de styrande dessvärre avfärdar.

När mellan 10 och 15 procent av medarbetarna anger att de utsatts för kränkningar eller mobbning av chefer eller kollegor, krävs åtgärder. Detta är faktum på bland annat Oskarshamns sjukhus och inom regionservice. Över hela regionen får det högre styret låga omdömen; särskilt utmärker sig ledningens förmåga att förbereda förändringar vilket kräver direkta åtgärder. Nedläggningen av IVA i Oskarshamn, onkologen i Västervik och bemanningen på Länssjukhuset liksom inom Folktandvården är tydliga exempel på detta.

Annons

Region Kalmar län är bra på mycket. Den växande medarbetarproblematiken kan dock bara åtgärdas om resultaten i medarbetarenkäten tas på allvar, något oppositionen ideligen tvingas påpeka. M och KD efterfrågar kontinuerlig uppföljning till politikens bord kring arbetet med att motverka kränkningar och mobbning samt hur missnöjet med högsta ledningens sätt att styra regionen ska hanteras.

Carl Dahlin (M), Södra Näsby

Vice ordförande personalutskottet

Region Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons