Annons

Låt oss göra Öland starkare!

Debatten om folkomröstningen är intensiv just nu och vi som företräder JA-sidan har beskrivit en framtida Ölandskommun för att säkra och utveckla näringsliv, öka befolkningsmängden - säkra skatteunderlaget och därmed den kommunala servicen - och stärka attraktionskraften för att rekrytera till alla de pensionsavgångar som vi har framför oss. När vi just nu har två framgångsrika kommuner med stora utmaningar framför sig (b.la. investeringar och omsorg) så får vi aldrig ett bättre läge att gå samman.
Publicerad 23 maj 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Carl Malgerud (M) är drivande i Ja-kampanjen.
Carl Malgerud (M) är drivande i Ja-kampanjen.Foto: Arkiv

Vi ska bilda en Ölandskommun för att utveckla Öland. Vi ska utveckla de orter vi har och inte utarma dem på grund av offentliga omorganisationer. Vi upprepar: verksamheterna bör bedrivas i befintliga lokaler och vi ska arbeta med att utveckla våra orter från dagens nivå.

Vi på JA-sidan tycker att kommunerna ska sträva efter balans i organisationen mellan befintliga orter. Var förvaltningar och kommunledningskontor kommer att finnas är en organisationsfråga som politikerna i slutänden ska godkänna. Även tjänstemännen ska arbeta fram underlag så att vi säkerställer en professionell och stark organisation. De flesta besöker inte kommunhuset. Utmaningen är istället att göra den kommunala servicen mer tillgänglig för medborgarna. Utökade digitala tjänster och servicekontor på fler orter är exempel på hur det kan förbättras.

Annons

Vad är priset för en kommunsammanslagning? SKL bedömer i sin utredning om en sammanslagning av Ölandskommunerna att vi kan göra sammanslagningsvinster på 7-8 miljoner kronor per år. I kommunsammanslagningar i Danmark såg man att man efter 4 år hade en långsiktigt effektivare organisation som klarade av fler uppgifter än tidigare. Den statliga kommunutredningen poängterar också att det kan komma att finnas ekonomiska morötter för de kommuner som väljer en sammanslagning. Vi bedömer att det totala skattetrycket, allt annat lika, hålls oförändrat. Skatten kommer att justeras som en följd av den utveckling som ändå hade påverkat våra kommuner – oavsett sammanslagning.

Våra gemensamma resurser kan, dessutom, användas mycket bättre. Men en större pengapåse kan vi göra mer! Det finns mer pengar att fördela och vi kommer att kunna tillsätta och locka specialisttjänster som får mer utrymme än idag att bibehålla och utveckla den kommunala verksamheten. Vi får större möjligheter att göra mer än endast det vi absolut måste.

Ölands kommun ska bidra till att utveckla Öland och dess näringar och medborgare, inte avveckla. Låt oss göra Öland än starkare och se framtiden som en möjlighet och inte ett hot.

Därför röstar vi JA till en kommun i folkomröstningen.

Carl Malgerud (M)

Ulrik Branden (M)

Henrik Yngvesson (M)

Marcel van Luijn (M)

Emmy Ahlstedt (C)

Marcus Persson (C)

Annons

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Eva-Lena Israelsson (S)

Annons
Annons
Annons
Annons