Annons

Länsstyrelsen tar sitt ansvar för världsarvet

Insändare • Publicerad 29 juni 2010

Alla fem parter som ingår i världsarvsrådet har olika roller och olika ansvarsområden. Vi har som myndighet främst ansvar för tillsyn, uppföljning och rapportering om världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Några år efter det att världsarvsutnämningen var klar tillsattes ett råd med representanter för Mörbylånga kommun, LRF, Länsstyrelsen samt Regionförbundet i Kalmar län och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Världsarvsrådet har ett gemensamt ansvar för bland annat att världsarvets värden bevaras, att jordbruket kan bedrivas och utvecklas samt att medverka till lokal och regional utveckling. Parterna har undertecknat en plan för förvaltning och utveckling av världsarvet, i vilken också ingår förslag till åtgärder och ansvarsfördelning.

Annons

Informationsinsatser

Utöver myndighetsansvaret har Länsstyrelsen åtagit sig uppgiften att förmedla kunskap och informera om syftet med världsarv samt om vad som är grunden till att Södra Ölands odlingslandskap blev ett världsarv.

Intresset för det öländska världsarvet har varit stort från vitt skilda grupper. Länsstyrelsen har träffat och informerat allt ifrån pensionärsföreningar, natur- och kulturföreningar, lantbrukare från andra länder till forskargrupper från både svenska och utländska universitet och högskolor. Senaste exemplet är en studieresa för arabisktalande invandrare 21 juni.

Under årens lopp har Länsstyrelsen producerat ett omfattande informationsmaterial. Ett axplock utgör presentboken, som även finns översatt till engelska, och som allmänt kallas ”Kosseboken”. Vidare har broschyrer i olika utformning framställts i stora upplagor, artiklar i svenska och utländska tidskrifter har skrivits, faktablad på flera språk har tagits fram. Det senaste tillskottet är en broschyr om lantbruksbyggnader på Öland.

Länsstyrelsen har vidare utbildat ett 50-tal guider som kan presentera det öländska landskapet på ett kunnigt och engagerande sätt.

Under hösten 2009 tog Länsstyrelsen initiativ till utveckling av en gemensam webbplats för världsarvet, i dagsläget finns kortfattad information på några av parternas hemsidor. Upphandlingen fick dock avbrytas då parterna inte kunde komma överens om utformning och finansiering med mera.

Statliga satsningar

Samhällets intresse för Öland är stort och genom Landsbygdsprogrammet utbetalas stora summor i stöd varje år. Under 2008 erhöll lantbrukarna inom världsarvsområdet drygt 125 miljoner kronor i form av gårdsstöd och miljöersättningar. Motsvarande belopp beräknas bli utbetalt även för år 2009.

Utöver dessa stöd har ett flertal företag, föreningar och organisationer fått ekonomiskt bidrag. Under åren 2008-09 uppgick summan till närmare sex miljoner kronor för dessa projekt- och företagsstöd. Inom landsbygdsprogrammets ramar har det även gjorts insatser för att höja kunskapen om odlingslandskapets värden bland lantbrukarna. Dessutom har andra statliga medel kommit södra Öland till del, exempelvis Riksantikvarieämbetets och Länsstyrelsens satsningar på de öländska väderkvarnarna.

Uppföljning och rapportering

Annons

Länsstyrelsen ansvarar för den uppföljning som Unesco kräver. Den s.k. Periodic reporting, som görs av alla de 890 världsarven, innebär att ett stort antal frågor ska besvaras och redovisas. I arbetet med förberedelserna för uppföljningen 2012 samarbetar Länsstyrelsen med andra svenska världsarv och världsarven i de övriga nordiska länderna. I det öländska världsarvet står lantbruket i centrum men även frågor som berör befolkningen i stort, service, turism samt naturvärdenas skydd och utveckling, m.m. ska redovisas. Uppföljningen kommer att ge oss värdefull information om vad som skett under de senaste tio åren och vad som kan utgöra eventuella hot mot världsarvets värden i framtiden. Uppföljningen blir därmed ett viktigt underlag för alla aktörers beslut om framtida åtgärder.

Länsstyrelsen är inte ensam i arbetet med världsarvet. De andra parterna har andra ansvarsområden och vi förutsätter att de också är intresserade av att redovisa sina insatser.

Sven Lindgren, landshövding

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons