Annons

Kalmar län kan snabbt bli fossilfritt

Sju av åtta riksdagspartier står bakom regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Då ska alltså alla bilar, lastbilar och bussar kunna drivas av något annat än bensin och diesel.
Publicerad 22 april 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Ska vi nå målet måste fler ställa om till förnybara drivmedel, parallellt med andra lösningar som elektrifiering. Alla lösningar behövs.

Alla hållbara biodrivmedel som finns på marknaden i dag är bättre än de fossila. Ett exempel är etanol. Det är väletablerat, finns tillgängligt i stora volymer internationellt och minskar de klimatpåverkande utsläppen kraftigt jämfört med fossila alternativ.

Annons

Sedan årsskiftet är E85 för personbilsmarknaden inte bara bättre för klimatet, utan även snällare mot plånboken än bensin tack vare de nya skatterna på drivmedel.

För lastbilar och bussar finns etanolbränslet ED95, som minskar klimatpåverkan med upp till 90 procent jämfört med diesel. Allra mest klimatsmart är ED95 med skogsetanol, framställd av rester från skogen.

Personbilar och tung trafik kan alltså redan kapa sin klimatpåverkan. Skogen är nyckeln och skog har vi gott om. Teknologi i världsklass för att omvandla skogsrester till förnybara bränslen finns redan utvecklad och klar, men vi saknar tydliga och långsiktiga spelregler.

För den tunga trafiken behövs styrmedel som långsiktigt gynnar förnybara drivmedel. I dag är ED95 skattebefriat, vilket är positivt, men bara till och med 2020. En garanti om fortsatt skattebefrielse även efter 2020 skulle göra stor skillnad.

Om riksdagen inte beslutar att ED95 ska vara skattebefriat efter 2020 behöver de folkvalda snarast ta fram andra styrmedel. Den tunga trafiken verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad, vilket ställer höga krav på framförhållning och långsiktighet. Utan det kommer nödvändiga investeringar för att bygga ut biodrivmedelsmarknaden att utebli.

I Sverige finns både råvaran och tekniken för att göra oss självförsörjande på biodrivmedel till såväl personbilar som tung trafik. Det som krävs är att politikerna garanterar långsiktiga spelregler. Först då kan näringslivet investera i de anläggningar som krävs för att göra Sverige och Kalmar län fossilfritt.

Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert SEKAB

Annons
Annons
Annons
Annons