GDPR Illustration

Ta del av vår integritetspolicy

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat vår integritetspolicy så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Insändare: Vindkraft till havs ett måste för att möta det växande elbehovet

Svensk industri har börjat resan mot fossilfrihet, med produktion av fossilfritt stål som ett känt exempel, och efterfrågar ett snabbt och stort tillskott av fossilfri el till låga priser.
Insändare • Publicerad 26 december 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Havsbaserad vindkraft kan bidra storskaligt till industrins omställning”.
”Havsbaserad vindkraft kan bidra storskaligt till industrins omställning”.Foto: Alexander Jensen

Vindkraften har bäst möjligheter att möta behovet. Det intygar svensk basindustri. Vindkraften på land byggs ut snabbt och behöver fortsätta göra det. Samtidigt är det hög tid för en utbyggnad av vindkraften även till havs.

Svensk Vindenergi har låtit Thema Consulting Group, som analyserar energimarknader, undersöka det framtida elbehovet i Sverige samt potentialen för den havsbaserade vindkraften. Analysen visar att Sveriges elbehov ökar snabbt och kan komma att uppgå till 370 terawattimmar, TWh, år 2050. Det är nästan en tredubbling jämfört med dagens totala elanvändning på 140 TWh.

Den havsbaserade vindkraften har stor potential att möta det ökande elbehovet. År 2050 kan den stå för 167 TWh, vilket är nära hälften av det förväntade elbehovet. En betydande ökning av den havsbaserade vindkraften kan realiseras redan till 2030. Havsbaserad vindkraft kan dessutom skapa stora nyttor för det svenska elsystemet som helhet, inte minst i form av lägre och jämnare elpriser.

Politiska låsningar och konflikter måste stå åt sidan till förmån för en bred samsyn om den havsbaserade vindkraftens möjligheter att snabbt elektrifiera Sverige.

Vi som undertecknar denna debattartikel vill se reformer inom följande områden:

1. Ge kommuner med potential för havsbaserad vindkraft – eller annan fossilfri elproduktion – tydliga ekonomiska drivkrafter att bidra till elproduktionen.

2. Förstärk stamnätet och ta höjd i elnätsutbyggnaden för den havsbaserad vindkraftens möjligheter att leverera stora mängder el. Inkludera havsbaserad vindkraft i utformningen av stödtjänster.

3. Planera för en ökad utbyggnad av havsbaserad vindkraft i havsplanerna. Ta fram en konkret handlingsplan för att möjliggöra utbyggnad av havsbaserad vindkraft och förbättra den nationella organisationen för elektrifieringsarbetet.

4. Förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft. Se till att de nyttor etablering medför vägs in i ett tillståndsbeslut, till exempel klimatnytta. Ändra reglerna för en mer rättssäker kommunal tillstyrkan, inför ett mer förutsägbart system för Försvarsmaktens tillståndsprövning och samordna arbetet mellan ansvariga myndigheter och departement för mer effektiva beslutsprocesser. Storskaliga infrastrukturinvesteringar kräver långsiktighet.

Havsbaserad vindkraft kan bidra storskaligt till industrins omställning. Nu krävs genomgripande reformer för att investeringarna ska ta fart.

Hillevi Priscar, landschef Sverige, OX2

Roland Flaig, VD, RWE Renewables Sverige

Mattias Wärn, VD och delgrundare, Svea Vind Offshore

Olle Hedberg, VD, wpd Offshore Sweden

Peter Obling, Europachef för affärsutveckling inom havsbaserad vindkraft, Ørsted

Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi