Annons

Insändare: Vi är stolta över Mörbylånga kommuns sociala verksamheter

Mörbylånga kommun har bland den högsta kvalitén i landet gällande vård och omsorg. Det analysarbete som kompetenta medarbetare gjort visar att kommunen inte sticker ut i kostnad utan håller en likvärdig nivå med jämförelsekommuner. I detta nu pågår en genomlysning av socialnämndens verksamhet med syfte att skapa rätt förutsättningar för en budget i balans. Vi är stolta över kommunens medarbetare och det fantastiska arbete som sker sju dagar i veckan, året om.
Insändare • Publicerad 3 augusti 2022 • Uppdaterad 10 augusti 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sofia Wermelin (C).
Sofia Wermelin (C).

För att trygga kompetensförsörjningen bland samhällets viktigaste yrken erbjuds bland annat löpande fortbildning. Flertalet undersköterskor har genomgått utbildningen Stjärnmärkt som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Även utbildning till specialistundersköterskor och Silviasystrar har skett på arbetstid. Ett tilläggsavtal har skapats med arbetstidsförkortning för de som arbetar vid Degerhamns hemtjänst, vilket har gett ett lyckat resultat.

För att klara omställningen till en Nära vård behövs fortsatt tätt samarbete med regionens hälso- och sjukvård samt fler sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal. En översyn av hemsjukvårdsavtalet pågår, vilket reglerar att den kommunala hälso- och sjukvården sker upp till sjuksköterskenivå. Enligt lagstiftning har kommuner inte rätt att anställa läkare, vilket heller inte förespråkas med hänvisning till bl.a. regionernas omfattande kunskapsstyrningsmodell. Vi följer dock förslag till äldreomsorgslag där behov av medicinskt ledningsansvar lyfts. Därför är det positivt att vi i Mörbylånga kommun redan nu genom t.ex. Ölands hemsjukhus och Demensteamet har en god samverkan mellan kommun och region för att ta tillvara varandras kompetenser.

Annons

Samtal och samverkan med civilsamhället pågår ständigt genom t.ex. kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd samt Demensteamet där både privatpersoner och Svenska kyrkan är viktiga samverkansparter. Genom Vård- och omsorgs Colleges språkombudsutbildning skapar vi förutsättningar för personal som har behov av att lära sig svenska. Idag har kommunen flera färdigutbildade språkombud, vilket ökar tryggheten inom vård och omsorg för såväl omsorgstagare som personal, vilket även den extra introduktion som genomförs gör.

Under den senaste mandatperioden har Mörbylånga kommuns sociala verksamhet präglats av införandet av Mörbylångamodellen som ökat såväl kontinuiteten som arbetsglädjen inom hemtjänsten, tandvårdsförsäkring för personer i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd, minibuss till äldreboenden, beslut om nytt LSS-boende, att trygghetslarm sammankopplas med rökdetektorer. Ja, mycket positivt har skett inom en mycket komplex verksamhet. Det är med ödmjukhet och glädje som vi ser fram emot att fortsätta skapa förutsättningar för samhällets yttersta skyddsnät i ovan nämnda anda.

Vi inom majoriteten vill även passa på att tacka all personal som arbetat under sommaren. Tack! Vi är stolta över det arbete ni gör för att skapa en trygg vård och omsorg för kommuninvånarna och för Mörbylånga kommuns bästa.

Sofia Wermelin (C), Michael Granstedt (S), Anders Wassbäck (V)

Majoriteten i Socialnämnden, Mörbylånga kommun

Annons
Annons
Annons
Annons