Annons

Insändare: Vad händer om Ölandsbron skadas? – Vill ha svar

Ölandsbrons kapacitet vad gäller trafik- och sjösäkerhet har diskuterats en hel del genom åren. Kapaciteten och trafiksäkerheten på bron är viktig liksom sjösäkerheten under bron. Händer det något med bron, en bilbrand eller en fartygsolycka där bropelarna skadas, kan bron komma att stängas av under lång tid.
Insändare • Publicerad 24 maj 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vad jag förstår finns ingen beredskapsplan för bron vilket väl ändå måste vara en prioriterad fråga att samverka om”, anser Eddie Forsman.
”Vad jag förstår finns ingen beredskapsplan för bron vilket väl ändå måste vara en prioriterad fråga att samverka om”, anser Eddie Forsman.

Enligt trafikverket har vi varje dag ca 7.000 pendlare och ca 2.500 längdmeter gods som transporteras samt ca 18.000 fordon. Tittar man på hur det ser ut under sommaren transporteras ca 4.000 längdmeter gods över bron varje dag och ca 30.000 fordon per dygn.

Tar man hänsyn till ovanstående är det därför av största vikt att ha en plan B om någon skulle hända med Ölandsbron.

Annons

Ölandsbron är vår livlina och en av de viktigaste samverkansfrågorna för Öland och Ölands kommunalförbund.

Vad jag förstår finns ingen beredskapsplan för bron vilket väl ändå måste vara en prioriterad fråga att samverka om. En fråga som berör alla på Öland. Det är dags för politiken i de båda kommunerna att ta initiativet och lyfta nedanstående frågor med länsstyrelsen och trafikverket.

Vilken är vår beredskapshamn?

Vilken hamn på Öland står som möjlig för den tunga trafiken?

Vad händer med godstrafiken till och från Öland?

Hur ska alla pendlaren ta sig till och från Öland?

Vad händer med besöksnäringen om bron är ur funktion?

Eddie Forsman (M)

Annons
Annons
Annons
Annons