Annons

Insändare: Utvecklingen av yttre hamnen – ”Vi vill se havsnära bebyggelse”

Under de senaste decennierna har våra partier sett potentialen i att omvandla Yttre hamnen till en ny stadsdel. Utvecklingen av Triangelns handelsområde, Resedantomterna, allaktivitetsområdet i Mejeriviken, badbryggorna och lekplatsen i Bäckmanska parken är viktiga steg i utvecklingen av Borgholm. Det har starkt bidragit till att nya intressenter vill vara med att realisera visionen om Yttre hamnen som en ny attraktiv stadsdel i Borgholm.
Insändare • Publicerad 19 maj 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Borgholm, yttre hamnen.
Borgholm, yttre hamnen.Foto: Peter Boström

Öland med dess unika natur- och kulturmiljö mångdubblar sin befolkning tre månader om året. Besöksmålen och vägarna fylls med människor och efterfrågan på boende är stort. Detta avspeglar sig både i bostadspriser och i mängden bygglovsansökningar. I Borgholms yttre hamn vill vi se en ny stadsdel med varierande boendeformer med utblickar över Kalmarsund. Platsen erbjuder närhet till såväl stadens service som stora grönområden för rekreation. En hamnpromenad kan länka samman den närbelägna Slottsskogen via centrum med den nya stadsdelens torgbildningar vid vattnet. Med trettio minuter till Kalmar utgör platsen ett boendealternativ för de som vill bo med unik havsutsikt i den idylliska småstaden.

Syftet med detaljplanen för Yttre hamnen är att uppföra en havsnära bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter och egnahem samt verksamhetslokaler, för att skapa en levande och tillgänglig stadsmiljö med nya offentliga platser i form av parker och torgytor. En hamnpromenad som kopplar yttre hamnen till omkringliggande kust- och hamnområden och Storgatan är ett huvudgrepp i planen.

Här saknas innehåll

Annons

Stadsdelen Yttre Hamnen ska ses som en utvidgning av Borgholms centrum, en hamn med båtliv, seglarskola, fler bryggor, nya lokaler och utrymmen för den aktiva båtklubben som finns där idag.

För de som minns hamnens tidigare siluett med lantmännens stora silo, kan komma att känna igen sig i det nya områdets utformning. På samma plats som silona stod, kan en profilbyggnad med samma höjd uppföras, som knyter ett band till det industriarv som fortfarande kan skönjas på platsen.

Hittills har många utredningar om platsens förutsättningar tagits fram från kulturmiljö till undersökningar om markföroreningar. Under de närmaste åren kommer arbetet med detaljplanen för Yttre hamnen att pågå. Målet är att inom ytterligare några år se byggnationerna ta fart och Borgholms nya stadsdel kunna få sin nya form.

Vi i den politiska ledningen ser fram emot att fortsätta utvecklingen av Borgholm med en ny stadsdel som Yttre hamnen. Vi vill se en havsnära bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter och egnahem samt verksamhetslokaler för att skapa en levande stadsmiljö med nya offentliga platser i form av parker och torgytor.

Ilko Corkovic (S) Kommunstyrelsens ordf.

Staffan Larsson (C) KS 1:e vice ordf.

Carl Malgerud (M) KS 2:e vice ordf.

Fakta

Detaljplaneprocessen

I skrivande stund pågår arbetet med en detaljplan för Yttre hamnen. Det kan finnas anledning att förklara vad det omfattande arbetet med en detaljplan innebär. I en detaljplan utreder kommunen frågor som till exempel vägar, vatten och avlopp, miljö samt hur området bör användas och bebyggas. Till hösten när kommunen har tagit fram ett planförslag får fastighetsägare, hyresgäster som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter.

Inkomna synpunkter kan beaktas i det fortsatt arbetet med detaljplanen. Efter eventuella ändringar ställs planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle för dig som är berörd av förslaget att lämna dina synpunkter. Efter granskningen kan ändringar införas innan planen godkänns och beslutas av kommunfullmäktige.

Efter beslut finns möjligheter att överklaga planen innan den slutligen kan vinna laga kraft.

Annons
Annons
Annons
Annons