Annons

Insändare: ”Utan brandmän finns det inget skydd vid olyckor”

Inför bildandet av ett nytt stort räddningstjänstförbund i sydost gjordes en utredning om hur detta skulle kunna genomföras. Utredningen hade som uppdrag från politikerna att titta på just hur – inte om eller varför en sammanslagning skulle ske. Till sin hjälp hade utredarna olika resurser i de tilltänkta medlemskommunerna som bidrog med ekonomi, förutsättningar och liknande underlag.
Foto: Dan Rosengren
Annons
Annons
Annons
Annons