Annons

Insändare: ”Tack för att du håller frågan om Ölands livsnerv levande”

Svar till Mats Fredsson, Stora Hult. Tack för att du håller frågan om väg 136, Ölands livsnerv, levande.
Infrastruktur • Publicerad 14 juli 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Översiktsbild över väg 136 i Algutsrum.
Översiktsbild över väg 136 i Algutsrum.Foto: Peter Boström

Dina åsikter är viktiga och det är bra för saken att alla får ge uttryck för hur och när väg 136 skall anpassas till dagens intensiva trafik och moderna trafiksäkerhetsåtgärder som jag tror att alla är införstådda med behövs.

Vi har att förhålla oss till vad som är relevant nämligen till det som skall finansiera hela projektet. Finansieringen kommer till största delen från regionen där den ingår i den regionala infrastrukturplanen med medel från staten.

Annons

Kommunen står för vissa kostnader typ cykelvägar i närheten av Glömminge och något ytterligare. Trafikverket är huvudman för hela projektet i Mörbylånga och Borgholms kommuner och utförare på uppdrag av regionen.

Det du föreslår har inte fått gehör och därför vill den samlade oppositionen åter få upp frågan i kommunstyrelsen för diskussion och förhoppningsvis åstadkomma en enad syn på projektet och hur vi går vidare framåt.

Det är mycket känslor inblandade i denna fråga och det är alltid trevligt att få sina egna artiklar och insändare recenserade även om det påstås självmål från min penna.

Trafikverket är en myndighet som har stort ansvar för hur deras projekt hanterar miljöfrågor, jag har tilltro till att en svensk myndighet kan hantera detta projekt med iakttagande av alla beslutsvägar.

Vi har helt enkelt olika syn på hur ökad moderniserad trafiksäkerhet skall uppnås på väg 136, Ölands livsnerv, och inom en rimlig tidsplan. Det är bra att denna tidnings läsare uppmärksammas på att det är ytterst viktigt att politiken är överens om stora investeringar i infrastruktur. Ett mer resillient, den långsiktiga förmågan hos en kommun att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas, visionärt ledarskap som Centerns riksdagsman Börjesson stod för på sin tid behövs återigen i Mörbylånga kommun.

Berne Klysing, Liberalerna Öland, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen Mörbylånga kommun

Annons
Annons
Annons
Annons