Annons

Insändare: Stoppa möjligheten att köpa förtur till vård

Grundprincipen för den svenska hälso- och sjukvården är att vård ska ges efter behov, på lika villkor, solidariskt för hela befolkningen.
Vård • Publicerad 25 augusti 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Yvonne Hagberg (S) vill att möjligheten att köpa förtur till vård ska försvinna.
Yvonne Hagberg (S) vill att möjligheten att köpa förtur till vård ska försvinna.Foto: Pressbild

Det är hälsotillståndet som ska avgöra vårdinsatsen, hänsyn får aldrig tas till faktorer som kön, social bakgrund och inkomst. Den här självklara grundbulten i vårt generella välfärdssamhälle hotas nu. Anledningen är explosionen av privata sjukvårdsförsäkringar.

Utvecklingen har lett till att försäkringspatienter idag kan ges snabbare och bättre tillgång till den offentligt finansierade vården. Utvecklingen är djupt orättvis eftersom plånbokens storlek därmed blir styrande. Dessutom får exempelvis kroniskt sjuka inte teckna nån försäkring.

Annons

Coronapandemin har inneburit en historisk påfrestning för sjukvården. Den här våren och sommaren har påmint oss alla om hur viktigt det är att vi har en robust hälso- och sjukvård som ger god och jämlik vård till alla som bor i Sverige. Vi har blivit varse om att vården är en gemensam resurs som vi måste prioritera så att den fungerar när vi behöver den.

I Sverige ska vi inte ha en ordning där personer med pengar kan köpa sig före i sjukvårdskön. Detta är inte minst viktigt nu när vårdskulden ska ”betalas av”. Detta måste ske jämlikt efter behov. Vi måste därför komma till rätta med de negativa effekterna som de privata sjukvårdsförsäkringarna har lett till.

Den socialdemokratiska ledda regeringen har nyligen tillsatt en utredare som ska utarbeta lagförslag som stoppar detta. I uppdraget ingår bland annat att ta fram förslag som begränsar regionernas möjlighet att köpa vård från företag som samtidigt ger försäkringspatienter företräde. Det är ett steg i rätt riktning tycker jag. Den svenska modellen måste försvaras!

Yvonne Hagberg (S)

Regionråd

Annons
Annons
Annons
Annons