Annons

Insändare: Stärk öländsk matproduktion – ”upphandla mat som inte är åksjuk”

Ett livskraftigt jord- och skogsbruk är förutsättningen för landsbygdens utveckling. Ett lönsamt jord- och skogsbruk behövs för att skapa ekonomisk tillväxt och livskvalitet även utanför städerna.
Insändare • Publicerad 31 augusti 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anna-Kajsa Arnesson.
Anna-Kajsa Arnesson.Foto: Andreas Yngvesson

Mellan 2016 och 2020 försvann, enligt Jordbruksverket, 30 000 hektar åkermark ur produktion i Sverige. Av dessa har tio procent exploaterats för att bygga bostäder, industrilokaler, vägar, järnvägar, täkter med mera. Huvuddelen av jordbruksmarken har i stället försvunnit ur produktion för att lantbrukaren av olika skäl slutat bruka den. De obrukade åkermarkerna växer igen och naturen förändras. Även i Natura 2000-områden.

Politiska beslut kan påverka självförsörjningsgraden för svensk livsmedelsproduktion och beredskap. Vi behöver en offentlig upphandling av livsmedel där upphandlare har vetskap om de lokala företagens struktur och produktion så att de lokala företagen kan ta del av upphandling. Vi behöver politiska företrädare på alla nivåer som förstår sig på jord- och skogsbruk.

Annons

Vi måste återföra vatten i odlingslandskapet i stället för att släppa ut det i Kalmarsund och Östersjön. Det måste bli lättare att få tillstånd för att uppehålla vatten via fördämningar och dammar.

Vi behöver tala om mat, hur och var mat produceras. Kunskap om livsmedelsproduktion bör i större grad vara en del av svensk skolundervisning. De som aldrig varit hungriga tar mat för given. Vi behöver ta några steg tillbaka och äta det som produceras i närområdet och inte alltid tro att det exotiska är bättre. Till exempel kan quinoa ersättas av mjölmålla som är en ört som är släkt med spenat och rödbeta.

I Mörbylånga kommun behövs resurser och kunskap för upphandling. Det behöver förstås hur och var livsmedel produceras, och att upphandla mat som inte är åksjuk – allt för landsbygdens bästa!

Anna-Kajsa Arnesson (C), Hagby, kandidat kommunfullmäktige

Per-Olov Johansson, Gårdby, kandidat kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons